Aktualności

Marszałek o usprawnieniu unijnego budżetu

2014.05.15 15:45 , aktualizacja: 2017.01.31 10:54
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM

Kraje członkowskie i Komisja Europejska powinny lepiej współpracować z władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie wykonania unijnego budżetu. Według marszałka Adama Struzika  to kluczowa kwestia dla polityki finansowej Unii Europejskiej. W trakcie posiedzenia Komitetu Regionów projekt opinii marszałka, dotyczący unijnego budżetu, został jednogłośnie przyjęty przez tymczasową komisje ad-hoc do spraw budżetu unijnego Komisji Europejskiej.

 

Wczoraj podczas posiedzenia Komitetu Regionów marszałek Adam Struzik przedstawił opinię dotyczącą wykonania budżetu unijnego, zgodnie z którą kraje członkowskie powinny zwiększyć zakres współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi przy przygotowywaniu programów operacyjnych. Zdaniem marszałka zapewni to nie tylko terminowe realizowanie inwestycji wspieranych przez fundusze europejskie, ale też zminimalizuje obciążenia po stronie beneficjentów. Ponadto wprowadzenie programów informacyjno-treningowych dla władz lokalnych i regionalnych wpłynie zarówno na szybkość, jak i jakość wdrażania budżetu unijnego.

– Często słyszymy skargi, że wolne tempo realizacji projektów współfinansowanych przez UE związane jest z niewystarczającymi możliwościami administracyjnymi władz lokalnych i regionalnych. To jest tylko częściowo uzasadnione. Wpływ na tempo wdrażania funduszy europejskich mają często kwestie, które są w kompetencji krajów członkowskich i Komisji Europejskiej – wyjaśnia Adam Struzik.

 

Rozwiązaniem mogłoby być np. udoskonalenie procedur dla beneficjentów, uproszczenie kosztów, zwiększenie transzy środków unijnych lub uproszczenie dostępu do innych instrumentów finansowych –  krajowych, prywatnych czy pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Należy również większy nacisk położyć na wyniki realizacji inwestycji, a nie na szybkość wydatkowania środków unijnych.

 

Podstawą do dyskusji w Komitecie Regionów nad zaangażowaniem władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie budżetu unijnego mogłyby być roczne lub okresowe raporty publikowane przez kraje członkowskie i Komisję Europejską – to kolejna propozycja marszałka Adama Struzika, mająca usprawnić planowanie budżetów lokalnych i budżetu unijnego. 

 

Komitet Regionów po raz pierwszy pracuje nad tematem wykonania budżetu w oparciu o współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi. Opinia przedstawiona przez marszałka Adama Struzika ma zostać przyjęta podczas Sesji Plenarnej Komitetu Regionów w czerwcu br.

Szczegółowe informacje na stronie:

 

http://web.cor.europa.eu/epp/news/pages/14-05-14_struzik_eu-budget.aspx

Liczba wyświetleń: 360

powrót