Aktualności

Od lat wspierają rzemieślników

2014.05.12 11:55 , aktualizacja: 2014.07.29 15:04

Autor: Witold Prandota, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości działa już 85 lat. Jubileusz, połączony z „Świętem Mistrza”, obchodzono 10 maja W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele cechów rzemiosł zrzeszonych w izbie oraz władz państwowych i samorządowych.

 

Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Jana Kilińskiego, gdzie złożono  kwiaty w asyście kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

 

Z okazji jubileuszu marszałek Adam Struzik wręczył dyplomy uznania kilkunastu zasłużonym przedstawicielom rzemiosła oraz medal „Zasłużony dla Mazowsza” przyznany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Jak podkreślił marszałek, przedsiębiorczość i sposób w jaki funkcjonują firmy nie pozostają bez wpływu na rozwój całego regionu, dlatego istnienie uczciwych, dobrze prosperujących i otwartych na współpracę podmiotów gospodarczych jest wizytówką województwa, atutem przyciągającym inwestorów. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wpływa na ich przejrzystość i odpowiedzialność biznesową, a co za tym idzie – sprzyja wzrostowi potencjału gospodarczego.

 

Jubileusz stał się również okazją do podpisania Manifestu Środowisk Rzemieślniczych, skierowanego do Parlamentu Europejskiego, zawierającego ponadnarodowe postulaty dotyczące rozwoju rzemiosła  i wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości. Sygnowali go Prezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Edward Tomasz Połaski oraz Prezes Izby Rzemiosła w DüsseldorfieAndreas Ehlert.

 

Podczas uroczystości wręczono również „Szable Kilińskiego” – najwyższe odznaczenie przyznawane za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i działalność społeczną. Wyróżnienie to otrzymali: długoletni działacz samorządu rzemiosła, mistrz szewstwa ortopedycznego, wieloletni rzeczoznawca Sądu Konsumenckiego Tadeusz Januszkiewicz oraz Spółdzielnia Rzemieślnicza „OTWOCK” z okazji jubileuszu 65-lecia działalności, w szczególności za aktywne działania na rzecz integracji środowiska małych i średnich przedsiębiorców na szczeblu lokalnym.

  • Pobierz: fot. Ireneusz Fertner
  • Pobierz: fot. Ireneusz Fertner
  • Pobierz: fot. Ireneusz Fertner

Liczba wyświetleń: 512

powrót