Aktualności

Region-Gospodarka-Unia

2014.05.12 08:20 , aktualizacja: 2014.05.13 15:24

Autor: Konrad Wojnarowski (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. arch. UMWM
Fot. arch. UMWM
Fot. arch. UMWM

 Mazowsze na tle regionów Unii Europejskiej, szanse i wyzwania rozwojowe oraz nowa perspektywa finansowa UE to główne tematy jednej z cyklu konferencji „Region-Gospodarka-Unia”, która tym razem odbyła się w Warszawie. Uczestniczył w niej m. in. marszałek Adam Struzik.

 

Mazowsze stanowi motor napędowy polskiej gospodarki, wytwarzając ponad 20% krajowego PKB. Pozornie świadczy to o wysokim poziomie rozwoju regionu. Jednak to bardziej skomplikowane ponieważ nasz region rozwija się niejednolicie. Warszawa znacząco wyprzedza pozostałe obszary, osiągając poziom trzykrotnie wyższy od średniej krajowej (301%), podczas gdy takie subregiony jak radomski, ostrołęcko-siedlecki czy warszawski wschodni osiągają wyniki poniżej średniej krajowej.

 

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wysoki poziom PKB jest przedsiębiorczość. – Województwo mazowieckie cechuje wysoki poziom przedsiębiorczości na tle kraju. Jednak wyraźnie widać, że przedsiębiorstwa i indywidualna działalność gospodarcza koncentrują się w Warszawie i jej obszarze metropolitalnym oraz w miastach regionalnych i subregionalnych. Pozostałe obszary są znacznie mniej aktywne gospodarczo – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

Jego zdaniem jednym z najważniejszych celów do osiągnięcia jest zmniejszenie wewnętrznych dysproporcji rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa. Aktywizacja gospodarcza peryferyjnych obszarów Mazowsza stanowi ważne wyzwanie zarówno dla samorządu regionalnego i samorządów lokalnych. – Dalszy intensywny rozwój we wszystkich podregionach powinien doprowadzić doukształtowania spójnego a zarazem silnego regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zapisów zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku – podkreślił marszałek.

 

W przyszłej agendzie unijnej Mazowsze otrzyma zdecydowanie mniej środków na inwestycje niż inne województwa. W latach 2007–2013 środki na RPO w przeliczeniu na mieszkańca wynosiły ponad 500 euro, obecnie na lata 2014–2020 przewidywane jest niewiele ponad 360 euro. W połączeniu z wysokimi wpłatami na „janosikowe” ograniczenie możliwości inwestycyjnych może stać się poważną barierą dla rozwoju regionu.

Liczba wyświetleń: 391

powrót