Aktualności

Węzeł Sękocin Nowy już wkrótce

2014.04.23 12:35 , aktualizacja: 2014.04.23 15:20

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Już za 2 lata kierowcy będą mogli korzystać z węzła drogowego umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7. Wpłynie to na zmniejszenie korków w Alei Krakowskiej i Raszynie.

 

Województwo mazowieckie i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  podpisały porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy jego powstawaniu. W imieniu władz samorządowych dokument parafowali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Na podstawie aneksu województwo będzie zobowiązane do dokonania na rzecz GDDKiA płatności w wysokości 923 800 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej. Środki będą pochodziły z udzielonej województwu przez gminę Lesznowola pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”, w związku z budową węzła drogowego „Sękocin Nowy” umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7.

  • fot. Agnieszka Adamus, UG...
  • fot. Agnieszka Adamus, UG...

Liczba wyświetleń: 1749

powrót