Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku ...

2014.04.14 15:25 , aktualizacja: 2014.04.15 10:06

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 14 kwietnia, przyjął stanowisko, w którym apeluje o wstrzymanie czynności egzekucyjnych podejmowanych przez ministra finansów w celu wyegzekwowania „janosikowego” za 2013 rok oraz odstąpienie od zajęcia rachunków bankowych.

 

„Sejmik wyraża obawę, że podejmowane działania egzekucyjne zdestabilizują sytuację finansową województwa poprzez zablokowanie wydatków koniecznych do realizacji zadań publicznych powierzonych województwu ustawami” – czytamy w stanowisku.

 

Radni wysłuchali również informacji marszałka na temat sytuacji finansowej województwa po zajęciu kont przez poborcę skarbowego. Egzekucja dotyczy niewpłaconych 60 mln zł „janosikowego” za grudzień 2013 r. Sama opłata egzekucyjna wyniesie 3,5 mln zł. Zarząd województwa złożył odwołania od tych decyzji oraz zarzuty do tytułu wykonawczego. – Uważamy, że można było zastosować inne metody prawem dopuszczalne, jak: umorzenie, rozłożenie na raty czy zajęcie udziałów w spółce Przewozy Regionalne – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

W dalszej części obrad radni przyjęli „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim w roku szkolnych 2014/2015 w ramach projektu  – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Jest to już VII edycja programu, w ramach której stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie otrzyma 498 uczniów z ubogich rodzin. Objęci będą opieką nauczycieli, którzy otrzymają jednorazową kwotę wynagrodzenia w wysokości 1 tys. zł. Na ten cel zaplanowano 2,5 mln zł, które w znacznej części pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wkład województwa mazowieckiego wynosi 37,5 tys. zł.

 

W Mławie, Zwoleniu, Kozienicach i Garwolinie powstaną nowe miejsca egzaminowania dla osób chcących uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B. Radni podjęli stosowną uchwałę, dzięki której zwiększy się dostępność do egzaminu państwowego na prawo jazdy dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Radni przyjęli również zmiany w budżecie województwa na 2014 r. Wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości pomiędzy województwem mazowieckim a Nasielskiem. Mazowsze przekaże teren, na którym znajduje się baszta, w zamian otrzyma działkę położoną na terenie miasta. Sejmik zgodził się również na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działka została zabudowana lądowiskiem dla śmigłowców i infrastrukturą lotniskową. Koszty tej budowy (4,3 mln zł) pokrył Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zlokalizowana jest tam baza HEMS – Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. O dokonanie darowizny zwróciło się do zarządu województwa LPR.

 

Sejmik uznał ponadto za bezzasadne wezwanie mieszkańca warszawskiej dzielnicy Bemowo do usunięcia naruszeń prawa dotyczącego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza i uchwały wykonawczej. Mieszkaniec skarży się na uciążliwość funkcjonowania instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Kampinoskiej oraz Byś Wojciech Byśkiniewicz przy ul. Wólczyńskiej w Warszawie. Radni podjęli też uchwały w sprawie przekazania do sądu administracyjnego ośmiu skarg złożonych w tej samej sprawie.

Liczba wyświetleń: 1175

powrót