Aktualności

Rozwój przedsiębiorczości – fundamentem przekształceń społecznych i podstawowym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy

2014.04.11 13:25 , aktualizacja: 2015.09.10 12:31

Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst.zebr.mat.), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska
 • Pobierz: fot.Agnieszka Stabińska

Tematem specjalnym tegorocznej edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw”, opublikowanego  przez Bank PEKAO SA, jest eksport.

 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz ten obszar to nie tylko dziedzina działalności zarezerwowana dla silniejszych i większych podmiotów gospodarczych – również mikro i mali przedsiębiorcy mogą odnieść sukces na rynkach zagranicznych.

 

Dane makroekonomiczne sugerują, że kończy się okres spowolnienia gospodarczego. Poprawę nastrojów widać także wśród przedsiębiorców – mikro i małych firm. Podczas konferencji zorganizowanej w urzędzie marszałkowskim przedstawiciele Banku PEKAO SA zaprezentowali regionalne wyniki raportu. Spotkanie stało się punktem wyjścia do dyskusji na temat polskiej przedsiębiorczości, wykorzystania potencjału, jakim dysponują mazowieccy przedsiębiorcy.

 

– Województwo mazowieckie to wyjątkowy region – to tutaj wytwarza się ponad 22 proc. PKB. Jest też, o czym trzeba pamiętać, obszarem zróżnicowanym wewnętrznie. Musimy mieć na uwadze, że najaktywniejsza w podnoszeniu PKB jest Warszawa, a reszta regionu mocno odbiega rozwojowo od stolicy. Dlatego też wsparcie musi iść odpowiednio –  z jednej strony na podtrzymanie pewnych dobrych tendencji w biznesie, z drugiej zaś na podejmowanie działań zapewniających ożywienie gospodarcze w miejscach, w których jest to potrzebne – podkreślił marszałek Adam Struzik. Na Mazowszu swoją działalność prowadzi ok. 700 tys. przedsiębiorstw. Stanowi to blisko 17 proc. wszystkich zarejestrowanych w Polsce. Zdecydowaną większość są mikro firmy, co świadczy o inicjatywie Mazowszan – dodał.

 

Jak wynika z danych, w ostatnich 12 miesiącach działalność eksportową prowadziło 7 proc. firm mikro oraz 24 proc. małych przedsiębiorstw. Polskie firmy osiągają przewagę konkurencyjną dzięki wysokiej jakości i unikalności swoich wyrobów czy usług oraz atrakcyjnej cenie. Wartość eksportu z Mazowsza to ponad 93 mld zł. Udział województwa mazowieckiego oscyluje na granicy 15, 6 proc. Firmy z regionu eksportują produkty z branży spożywczej – kakao i przetwory z kakao (47 proc. całego krajowego eksportu), owoce (45 proc.), przetwory ze zbóż, maki, skrobi lub mleka (45 proc.) i przetwory z warzyw (43 proc.). 1)śród branż o największym wpływie na mazowiecki eksport są też: przemysł elektromaszynowy i tworzyw sztucznych oraz chemiczny i farmaceutyczny oraz te o wyjątkowo silnym potencjale rozwojowym, czyli przemysł nanotechnologiczny, branża IT i produkcja aparatury medycznej.

 

Głównym i najważniejszym rynkiem eksportowym dla firm z regionu są Niemcy (56 proc.), w dalszej kolejności rynki krajów sąsiedzkich: Ukraina i Litwa (po 20 proc.), Rosja i Wielka Brytania/Irlandia (po 19 proc.), Holandia (15 proc.), Białoruś (13 proc.), Francja (12 proc.), Skandynawia (11 proc.), Austria (8 proc.), Słowacja (6 proc.), Czechy (4 proc.).

 

Mikro i małe firmy poszukują nowych kontrahentów samodzielnie, poprzez bezpośrednie kontakty, przez Internet lub na targach i wystawach, korzystając z doradztwa eksportowego oraz wykorzystując dostępne narzędzia promocji.

 

Na Mazowszu działania związane z obsługą m.in. eksportera oraz promocją gospodarczą regionu prowadzone są przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), funkcjonujące w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. To właśnie COIE jest miejscem pierwszego kontaktu dla mazowieckich przedsiębiorców, podejmujących i realizujących działalność eksportową. Przedsiębiorców wspierają też w regionie – Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Obie instytucje wpisują się w dominującą formę pomocy publicznej dla firm w najbliższej perspektywie finansowej 2015 –2020, oferując dofinansowanie zwrotne.

 

Warto też wspomnieć o RPO WM 2014–2020 i jego elementach skierowanych bezpośrednio dla przedsiębiorców. To oś priorytetowa pn. Innowacyjność i przedsiębiorczość, nakierowana zarówno na wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorcach, jak też na tworzenie odpowiednich warunków dla gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów czy wzmocnienie dostępu do wysokiej jakości usług instytucji okołobiznesowych. Przewidywane są również  działania zapewniające dostęp do zatrudnienia osobom poszukującym pracy oraz nieaktywnym zawodowo – oś priorytetowa Rozwój rynku pracy.

 

 – Aktywne wykorzystanie potencjału eksportowego Mazowsza jest dla rozwoju gospodarczego regionu jednym z kluczowych zadań. Dynamiczna ekspansja eksportowa mikro i małych przedsiębiorstw pozwoli na wzmacnianie ich możliwości produkcyjnych, podniesie rozpoznawalność ich produktów, co niewątpliwie wpłynie na ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych – podsumował marszałek Adam Struzik.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1481 kB, Liczba pobrań: 487, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 128 kB, Liczba pobrań: 363, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 128 kB, Liczba pobrań: 363, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 659

powrót