Aktualności

Nowo powstające centrum przyszłością energetyczną Mazowsza

2014.04.10 12:20 , aktualizacja: 2014.04.10 12:44
Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
fot. archiwum UMWM

W Jabłonnie (pow. legionowski) powstaje Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne”. Placówka, która ma rozpocząć działalność już w 2015 r. pracować będzie nad technologiami plus energetycznymi, czyli takimi, które pozwalają produkować więcej energii, niż są w stanie zużyć zaopatrywane w energię obiekty.

 

9 kwietnia br. marszałek Adam Struzik uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Niekonwencjonalnych Źródeł Energii powołanej w marcu br. Organ ten jest zespołem doradczym prezesa Państwowej Akademii Nauk. W jego skład wchodzą przedstawiciele uczelni technicznych, jednostek naukowych PAN i największych firm związanych z branżą energetyczną.

 

Uczestnicy posiedzenia mieli okazję zapoznać się ze stanem prac budowy Centrum Badawczego PAN i oraz dowiedzieć się więcej na temat aparatury którą jednostka będzie dysponować. Przedstawiono także organizacje i zasady działania „Spin – Tech” w powstającym centrum, czyli programu, który wspiera działalność spółek celowych tworzonych przez państwowe jednostki badawcze i wspomaga transfer nowoczesnych technologii z nauki do gospodarki. Omówiono również stan pozyskiwania i przygotowania kadr dla centrum.   

 

Jak zauważył marszałek Adam Struzik, Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie. Podkreślił, jak ważny jest problem bezpieczeństwa energetycznego, którego istotnym elementem  jest dywersyfikacja źródeł energii, w tym rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Samorząd Mazowsza uwzględnia tę problematykę w regionalnych dokumentach strategicznych, programowych i planistycznych. Przypomniał również, że zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w nowej perspektywie 2014–2020 wsparciem finansowym mają być objęte przede wszystkim działania związane z pobudzaniem gospodarki, zastosowaniem dokonań naukowych w biznesie i wspieraniem przedsiębiorców. Z wytycznych wynika także, że Unia Europejska nadal kładzie też nacisk na odnawialne źródła energii.

Liczba wyświetleń: 517

powrót