Aktualności

Szlak wodny E40

2014.04.01 11:25 , aktualizacja: 2014.12.19 14:45

Autor: Katarzyna Klepaczewska, WZ, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Jaki jest obecny stan dróg wodnych w Polsce, na Białorusi, czy Ukrainie? Jaka jest perspektywa rozwoju takich dróg? I jakie znaczenie ma transport wodny? To tylko niektóre tematy poruszane w trakcie Międzynarodowej Konferencji i I posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E40, która odbyła się w Brześciu na Białorusi w dniach 27-28 marca.

 

Droga wodna E40 łączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, prowadzi z Gdańska w górę Wisły do Warszawy, a dalej Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie łączy się z drogą wodną prowadzącą przez Polesie do Dniepru. Jednym z ważniejszych punktów spotkania było szczegółowe omówienie celów i zadań projektu tego wodnego połączenia w kontekście europejskiej umowy o śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia oraz z punktu widzenia krajowych strategii rozwoju transportu.

 

W trakcie obrad przyjęta została również deklaracja o poparciu działań skierowanych na kompleksową analizę celowości rozwoju głównego szlaku wodnego E40 na odcinku Dniepr–Wisła i wodnego połączenia Morza Bałtyckiego z Czarnym. Uczestnicy spotkania mieli również okazję przyjrzeć się zrekonstruowanym urządzeniom hydrotechnicznym Kanału Dniepro–Bużańskiego: hydrowęzły w Brześciu i Kobryniu.

 

W konferencji wzięli udział m.in.: wicemarszałek Leszek Ruszczyk, wiceminister Transportu Republiki Białoruskiej Aleksandr Shyshko, Regionalny Konsultant Wydziału Transportu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ Martine-Sophie Fouvez,  a także eksperci regionalnych samorządów i instytucji zajmujących się zarządzaniem zasobami wodnymi oraz organizacje i firmy z Polski, Ukrainy i Białorusi.

 

Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach projektu „Odbudowa drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr– Wisła: od strategii do planowania" z programu współpracy transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

  • Pobierz: fot.ARM S.A.
  • Pobierz: fot.ARM S.A.

Liczba wyświetleń: 480

powrót