Aktualności

O nowych wyzwaniach polskiej wsi

2014.04.04 08:00 , aktualizacja: 2014.04.04 13:37

Autor: oprac. Elżbieta Kownacka Delegatura w Ciechanowie, Wprowadzenie: Monika Guzowska

O przyszłości regionu i możliwościach jakie oferuje Unia Europejska w kolejnej agendzie, z mieszkańcami Mazowsza, rozmawiał m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Rozpoczął się cykl spotkań poświęconych Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Mazowieckiego oraz Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Podsumowując poprzedni okres programowania PROW, marszałek podkreślił, że wdrażanie było efektywne i sprawne – zakontraktowano 82 proc. środków, z czego rozliczono ok. 64 proc. umów. Co więcej ok. 1,5 mln mieszkańców wsi korzysta z inwestycji, które powstały w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dzięki istniejącym w naszym województwie 35 lokalnym grupom działania aktywizacja lokalnej społeczności znacząco wzrosła.

 

Poprzedni okres programowania pokazał także, jakie są potrzeby mazowieckiej wsi. Z pewnością w nowej perspektywie inwestycje wymagające realizacji to dalsza budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacje stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków zbiorczych oraz budowa przydomowych. Jest także ogromne zapotrzebowanie na remont i modernizację sieci dróg gminnych. Szacuje się, że potrzebnych będzie ok. 1,4 mld zł na ten cel.

 

W przypadku RPO WM Mazowsze nie jest już traktowane jako region słabiej rozwinięty. Może zatem liczyć na mniejsze wsparcie z UE. Udało się jednak wynegocjować kwotę ok. 3,8 mld euro. Do programu operacyjnego (RPO WM 2014–2020) trafi ponad 2.1 mld euro, zaś o kolejnych ok. 1,7 mld euro (z funduszy strukturalnych EFS i EFRR) beneficjenci z Mazowsza będą mogli ubiegać się w programach krajowych.

 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wsparciem finansowym mają być objęte przede wszystkim działania związane z pobudzaniem gospodarki, zastosowaniem dokonań naukowych w biznesie i wspieraniem przedsiębiorców. Unia Europejska nadal mocno stawia na odnawialne źródła energii. To właśnie na tego typu projekty będzie najwięcej pieniędzy. Na ten cel przeznaczonych jest 65 proc. środków z EFRR w ramach nowego RPO WM (czyli 885,1 mln euro).

 

Podczas przeprowadzonych na przełomie lutego i marca konsultacji RPO WM 2014–2020 aż 180 podmiotów zgłosiło w sumie 1861 uwag.

 

Spotkanie inaugurujące cykl wykładów odbyło sie 28 marca w gminie Dzierzgowo. Na kolejnym, 4 kwietnia w Płocku, głos zabrali również m. in.: Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówił o możliwości wsparcia gospodarstw rodzinnych w latach 2014-2020, a także Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, który przybliżył zebranym założenia i cele wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020.

  • Fot. arch. UMWM
  • Fot. arch. UMWM
  • Fot. arch. UG Dzierzgowo
  • Fot. arch. UMWM
  • Fot. arch. UMWM
  • Fot. arch. UG Dzierzgowo
  • Fot. arch. UG Dzierzgowo
  • Fot. arch. UG Dzierzgowo
  • Fot. arch. UG Dzierzgowo
  • Fot. Józef Kaliński

Liczba wyświetleń: 494

powrót