Aktualności

Lepszy dojazd do pól uprawnych

2014.03.24 13:00 , aktualizacja: 2014.03.24 14:54

Autor: oprac. Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Mieszkańcy gminy Zabrodzie (powiat wyszkowski), a zwłaszcza rolnicy korzystający z drogi Mostówka–Anastazew mają ułatwiony dojazd do pól. Dzięki środkom pozyskanym z budżetu województwa udało się przebudować fragment drogi gminnej.

 

22 marca odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Anastazew – etap I”.  Uczestniczył w nim m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Prace modernizacyjne prowadzone były na 400 m odcinku drogi. W ich ramach wykonano roboty pomiarowe,  profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowę z betonu kruszonego o grubości 8 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca) i międzywarstwowe skropienie asfaltem. Tak przygotowane podłoże pokryto nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna). Ponadto utwardzono pobocza korzystając z pospółki żwirowej o szerokości 0,5 m i grubości 10 cm.

 

Koszt nowo powstałego odcinka o długości 400 m i szerokości 5 m wyniósł 128 638,32 zł Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację w wysokości 60 tys. zł.

  • Fot. Krzysztof Jezierski,...
  • Fot. Krzysztof Jezierski,...
  • Fot. Krzysztof Jezierski,...
  • Fot. Krzysztof Jezierski,...
  • Fot. Krzysztof Jezierski,...

Liczba wyświetleń: 758

powrót