Aktualności

Trwają dalsze konsultacje PROW 2014-2020

2014.02.24 14:00 , aktualizacja: 2014.02.25 14:28
Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst.mat.organ.), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Szczegóły nowego projektu PROW 2014–2020 omawiano podczas spotkania konsultacyjno-informacyjnego – jednego z szesnastu, jakie organizowane są we wszystkich  województwach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z urzędami marszałkowskimi.

 

Prace związane z przygotowaniem programu rozpoczęły się w 2012 r. W kwietniu 2013 r. rozpoczęto proces szerokich konsultacji publicznych obejmujący „Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz I projekt PROW 2014–2020. Obecnie zakończono III etap konsultacji II projektu dokumentu, który trafił do uzgodnień międzyresortowych. W dalszej kolejności zostanie przedłożony Komisji Europejskiej.

 

Dokument opracowano na podstawie przepisów UE, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz projektów aktów wykonawczych KE. W obecnym kształcie projektu PROW 2014–2020 uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji oraz w ramach oceny ex-ante i uzupełniono część diagnostyczno-strategiczną. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

 

Program ukierunkowany będzie przede wszystkim na wzrost konkurencyjności rolnictwa i realizację założeń ogólnośrodowiskowych w zakresie sześciu priorytetów UE.  W latach 2014–2020 na polską wieś trafi ponad 42 mln euro.

 

Podczas spotkania marszałek Adam Struzik podsumował działania realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007–2013. Przedstawił efekty prac na przykładzie powstałych na Mazowszu inwestycji. Omówił także uwagi zgłaszane przez samorząd województwa do nowego projektu PROW 2014–2020 (szczegóły w  prezentacji poniżej).

Pliki do pobrania

Rozmiar: 16533 kB, Liczba pobrań: 1201, Prezentacja (PPT)

Liczba wyświetleń: 1791

powrót