Aktualności

Korytarze transportowe UE sposobem na wzrost gospodarczy

2014.02.20 13:25 , aktualizacja: 2014.02.20 15:21

Autor: Aleksandra Prandota (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

O roli i funkcji Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym, dyskutowano 18 i 19 lutego br. w Brukseli podczas seminarium zorganizowanego m.in. przez województwo mazowieckie. Kompleksowa, potężna, ale jednocześnie zrównoważona sieć transportowa jest uznawana za klucz do zapewnienia Europie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności poprzez poprawę dostępności oraz intensyfikację transportu, przepływu ludzi i towarów.

 

Wśród dziewięciu głównych korytarzy, dla których został opracowany profil trasy komunikacyjnej w UE, szczególnie znaczenie dla Polski i Mazowsza ma drogowo-kolejowy korytarz Bałtyk-Adriatyk. Biegnie on od południowej Polski (Górny Śląsk) poprzez Mazowsze, a dalej przez Wiedeń, Bratysławę i rejon Alp Wschodnich, aż po północne Włochy. Drugie strategiczne dla Polski połączenie to tzw. korytarz Morze Północne-Bałtyk.

 

W seminarium wzięli udział reprezentanci Komisji Europejskiej [Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO)], Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, specjaliści ds. infrastruktury, a także delegacja z polskiego Ministerstwa Transportu. Mazowsze reprezentowała Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z początku tego roku, unijna bazowa sieć transportowa ma powstać do 2030 r. i obejmować wszystkie rodzaje transportu (tj. drogowy, kolejowy, śródlądowy, wodny, morski i powietrzny). Określone też zostały priorytety inwestycyjne. Ich realizacja możliwa będzie w dużej mierze dzięki wykorzystaniu nowego instrumentu „Łącząc Europę”, który zakłada trzykrotnie większą pulę środków finansowych w latach 2014–2020 niż w poprzedniej perspektywie.

 

Budżet samego instrumentu wynosi 26,25 mld euro, z tej kwoty 10 mld przeznaczonych będzie dla państw członkowskich uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu Spójności. Polsce w udziale przypadnie aż 4,3 mld euro. Aby móc z nich skorzystać trzeba będzie przedstawić bardzo dobrze przygotowane projekty, które zostaną poddane ocenie konkursowej.

 

Z punktu widzenia województwa mazowieckiego informacja ta ma zasadnicze znaczenie ze względu na otwierające się nowe perspektywy finansowania projektów infrastrukturalnych np. połączenie kolejowe pomiędzy Modlinem a Płockiem. Współorganizacja seminarium dała Mazowszu możliwość podjęcia działań lobbingowych dla tego projektu w DG Move Komisji Europejskiej.

 

Korzystając z okazji zaprezentowano także projekt INWAPO „Unowocześnienie śródlądowych szlaków wodnych i portów morskich”. Jego założeniem jest wspomaganie rozwoju gospodarki wodnej i transportu śródlądowego poprzez wzajemną współpracę pomiędzy portami morskimi a żeglugą, transportem kolejowym i drogowym. Województwo mazowieckie jest jednym spośród  13 partnerów z 7 krajów – jedynym z Polski.

  • Fot. Aleksandra Prandota
  • Fot. Aleksandra Prandota
  • Fot. Agnieszka Zdanowicz
  • Fot. Agnieszka Zdanowicz
  • Fot. Karina Rembiewska
  • Fot. Karina Rembiewska

Pliki do pobrania

Rozmiar: 569 kB, Liczba pobrań: 1150

Liczba wyświetleń: 601

powrót