Aktualności

Powiat przysuski ma swój herb i flagę

2014.01.24 13:40 , aktualizacja: 2018.12.19 14:52

Autor: Oprac. Jarosław Bednarski, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Powiat przysuski może się już poszczycić własną flagą i herbem. Zostały one ostatecznie zatwierdzone przez Radę Powiatu 23 stycznia. Na oficjalnym spotkaniu samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Prace Powiatowej Komisji Heraldycznej trwały blisko pięć lat. Komisja w tym czasie wypracowała dwa wzorce własnych znaków powiatu. Pierwszy z nich został przedstawiony do oceny komisji heraldycznej przy Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji już w 2012 r. Jednak odrzucono go, ponieważ jego forma była sprzeczna z obowiązującymi zasadami heraldyki. Aby prawidłowo przygotować graficzny znak powiatu należy pamiętać o pięciu najważniejszych wytycznych:

 

1. W przypadku powiatów, które nie mogą odwołać się do własnej staropolskiej tradycji heraldyki ziemskiej, herby mogą nawiązywać do znaków aktualnego województwa, albo ziem dawnej Rzeczpospolitej, której jakaś część znajduje się w granicach danego powiatu.

2. Nie można przyjmować za herb powiatu herbu siedziby jego władz.

3. Herbem powiatowym nie może też być żaden z istniejących herbów miejskich czy szlacheckich (w swojej niezmienionej postaci ikonograficznej), dlatego nie można używać  herbów którejś miejscowości gminnej powiatu.

4. W przypadku herbów powiatowych można odwoływać się do dawnej heraldyki szlacheckiej jedynie w przypadku, gdy rola dziejowa jakiejś postaci, rodziny szlacheckiej czy rodu rycerskiego w istotny, przemożny sposób odcisnęła się piętnem na całym terytorium, nie ma zaś innych lepszych przesłanek kreacji herbu ziemskiego.

5. Źródłem inspiracji dla kreacji herbów powiatowych może być także lokalny kult świętych.

 

Jedną z podstawowych praktyk przy projektowaniu herbów powiatowych jest odwołanie się do symboliki historycznego województwa, na terenie którego leży dzisiejszy powiat, a także do symboliki miasta, będącego siedzibą władz powiatowych z zastrzeżeniem, że zgodnie z powyższymi zaleceniami, herb miasta nie może być niezmieniony. Powiat przysuski należał w przeszłości do województwa sandomierskiego, które używało herbu z pasami i gwiazdami. Dopełnieniem herbu do całości jest skomponowanie z elementem herbu ziemi sandomierskiej elementu mogącego symbolizować Przysuchę. Użyty w herbie filigran, datowany na 1793 r., przedstawiał po prostu inicjał „P” pod koroną szlachecką. To właśnie on, ze względu na swoją prostotę, jest doskonałym materiałem na użycie go w herbie. Natomiast flaga powiatu przysuskiego odzwierciedla barwy znajdujące się w herbie.

 

Zwyczaj stosowania herbów ukształtował się w średniowieczu , ale jego rolę ugruntowały dopiero zmiany w ustroju lennym. W XIIIw. herb stał się znakiem przynależności do danej ziemi i pana, a nie indywidualnym atrybutem. Prawo heraldyczne tworzyło się między XIIIa XVw. W tym okresie herb stał się oznaką przynależności do stanu szlacheckiego. Oprócz terytoriów lennych, herbów zaczęły używać miasta,wprowadzając znaki swoich panów do elementów architektonicznych.

 • Herb powiatu
 • Flaga powiatu
 • Rada powiatu w Przysusze na...
 • Centralnym punktem...
 • Błogosławieństwa zebranym...
 • Wystąpienie marszałka...
 • Wicemarszałek Leszek...
 • Przewodniczący Rady Powiatu...
 • Nowy herb i flaga zostały z...
 • Dyrektorzy jednostek...
 • Wicestarosta Tomasz...
 • Spotkanie w powiecie...
 • Arbuz z wyrzeźbionym herbem...

Pliki do pobrania

Rozmiar: 521 kB, Liczba pobrań: 1172, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 1105

powrót