Aktualności

Dojazdy do Teresińskiej Strefy Gospodarczej za unijne euro

2014.01.02 14:35 , aktualizacja: 2014.01.03 15:14

Autor: Biuro Prasowe: UMWM i MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.MJWPU
fot.MJWPU
fot.MJWPU

Dzięki przyznanej przez zarząd województwa unijnej dotacji gmina Teresin zrealizuje drugi etap przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą. Inwestorzy będą mieli do dyspozycji 500 ha obszaru inwestycyjnego z dogodnym dojazdem. Wartość projektu wynosi ponad 19 mln zł, z czego dotacja unijna stanowi ponad 16,3 mln zł.

 

Umowę w tej sprawie podpisali 3 stycznia marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele gminy Teresin – wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Jadwiga Durczak.

 

Już dziś na terenie gminy funkcjonuje Teresińska Strefa Gospodarcza, która została utworzona przy udziale środków unijnych w ramach pierwszego etapu inwestycji. Celem drugiego, a zarazem ostatniego, etapu jest zapewnienie inwestorom dogodnego dojazdu do strefy.

 

W ramach przyznanych środków zostanie wybudowana dwupasmowa droga o nawierzchni asfaltowej, a gruntowe pobocza zostaną utwardzone. Po wschodniej stronie jezdni powstanie 3,5-metrowy ciąg pieszo-rowerowy. W obrębie skrzyżowań planowany jest obustronny chodnik. Projekt zakłada także utworzenie pasów zieleni. 

 

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa nowo wybudowana droga zostanie odpowiednio oznakowana. Wygrodzone będą miejsca przeznaczone dla pieszych, a na skrzyżowaniu z drogą powiatową będzie wybudowana sygnalizacja świetlna. Ponadto, aby zapewnić kierowcom, pieszym i rowerzystom sprawną przeprawę przez rzekę Pisię, w ciągu projektowanej drogi powstanie most.

 

Tytuł projektu: Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w gminie Teresin – II etap   

Nazwa Beneficjenta: gmina Teresin

Całkowita wartość projektu: 19 179 474, 63 zł

Kwota dofinansowania: 16 302 553, 43 zł

Działanie: 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

Liczba wyświetleń: 503

powrót