Aktualności

Posiedzenie komisji COTER

2013.12.18 09:45 , aktualizacja: 2013.12.18 12:30
Autor: Nina Małachowska, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Nina Małachowska
fot.Nina Małachowska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 17 grudnia wziął udział w 19. posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER).

 

Jednym z jego głównych tematów było ustalenie priorytetowych przedsięwzięć na kolejny rok. Projekt programu prac komisji COTER został sporządzony zgodnie z priorytetami politycznymi Komitetu Regionów i harmonogramem prac Komisji Europejskiej na 2014 r. Ma to służyć zapewnieniu ciągłości i spójności realizacji wyznaczonych zadań.

 

Komisja COTER skoncentruje swoją uwagę na kluczowych zagadnieniach o istotnym znaczeniu dla władz lokalnych i regionalnych: pakiet dotyczący mobilności miejskiej, zintegrowana agenda miejska dla UE, a także Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego. Będzie także pilnie śledzić działania międzyinstytucjonalne, podejmowane w związku z opiniami przyjętymi w 2013 r. przez KR w ramach środków przeznaczanych na politykę spójności na lata 2014–2020: IV pakietu kolejowego, czystej energii dla transportu, ram przyszłej polityki portowej UE.

 

Na 19. posiedzeniu Komisji COTER dyskutowano także nad opinią w sprawie kierunku zintegrowanej agendy miejskiej dla UE, rozpoczęto też dyskusje okrągłego stołu na temat aktywnej postawy obywatelskiej w rozwoju obszarów miejskich. Debatowano również nad projektem „Pakietu NAIADES II”, czyli podejściem na szczeblu UE do rozwoju śródlądowego transportu wodnego. Komitet Regionów w pełni popiera wysiłki komisji zmierzające do ożywienia sektora żeglugi śródlądowej i zwiększenia jego udziału w ogólnym transporcie, by wykorzystać cały jego potencjał.

 

W takcie trwania spotkania odbyło się wspólne posiedzenie komisji:  parlamentu europejskiego ds. rozwoju regionalnego – REGI i COTER na temat pakietu polityki spójności na lata 2014–2020 – od planowania do wdrożenia. Głos w dyskusji zabrała przewodnicząca Komisji REGI Danuta Hübner. Zaznaczyła, że nowy pakiet ukształtuje unijną politykę rozwoju regionalnego na najbliższe lata. Podkreśliła też szczególne zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie i wdrażanie umów partnerskich oraz w przyszłe wykorzystanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Oczekuje się, że dokument zostanie wkrótce przyjęty i zacznie obowiązywać od początku 2014 r.

Liczba wyświetleń: 449

powrót