Aktualności

Janosikowe w roli głównej

2013.12.05 11:00 , aktualizacja: 2013.12.05 15:12

Autor: Konrad Wojnarowski, WZ, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.Konrad Wojnarowski
fot.Katarzyna Śmietanko
fot.Katarzyna Śmietanko

„Janosikowe” było wiodącym tematem konwentu wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz konwentu starostów województwa mazowieckiego. W spotkaniu, które odbyło się 4 grudnia w Grodzisku Mazowieckim wziął udział także marszałek Adam Struzik.

 

Podczas obrad omówiono sytuację społeczno-gospodarczą w miastach, gminach oraz powiatach województwa mazowieckiego, na którą w ogromnym stopniu ma wpływ obowiązkowa wpłata do budżetu państwa wprowadzona w 2003 roku, którą płacą „bogatsze” samorządy na rzecz pozostałych.

 

W 2013 r. obciążenie „janosikowym” poszczególnych szczebli samorządu odpowiednio wyniosło: gminy – 572 mln zł, powiaty – około 1,07 mld zł oraz województwo mazowieckie – 661 mln zł. Warto przy tym uściślić, że gminy płacą na rzecz gmin, powiaty na rzecz powiatów a województwa na rzecz województw, przy czym de facto jedynym płatnikiem wśród województw jest mazowieckie.

 

Marszałek w swoim wystąpieniu przedstawił wpływ „janosikowego” na sytuację Mazowsza, mówiąc m.in. o efekcie stopniowego wygaszania inwestycji. Podkreślił też, że obecny sposób naliczania subwencji regionalnej sprawia, że dobrze rozwijający się region jest karany za osiągane wyniki – odbiera mu się całą wypracowaną nadwyżkę.  – Jeżeli Mazowsze osiągało poziom 220 procent średniej krajowej i dochód podatkowy w województwie na 1 mieszkańca wynosił przykładowo 220 zł, to w województwie zostaje 124,5 zł – 95 zł trafiało do innych – zaznaczył marszałek Adam Struzik. W kontekście nowej perspektywy unijnej marszałek wspomniał, że województwo mazowieckie jako jedyne w Polsce opuściło grupę regionów słabiej rozwiniętych. Oznacza to, że otrzyma mniej środków na inwestycje – do Mazowsza wpłynie około 47 proc. środków przypadających pozostałym regionom.

 

Marszałek omówił również kilka innych kwestii dotyczących województwa, m. in. plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014 oraz jego wpływ na pacjentów i podmioty lecznicze. Przedstawił dotychczasowe działania w zakresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 na Mazowszu, a także założenia do kolejnej  perspektywy unijnej. Podkreślił, że zmieni się zakres RPO WM 2014–2020 oraz poziom finansowania – więcej informacji nt. unijnego wsparcia w artykule „Jak będzie wyglądać RPO WM 2014–2020?” dostępnym pod adresem: http://www.mazovia.pl/ciekawostki-z-mazowsza/temat-miesiaca/art,10,jak-bedzie-wygladac-rpo-wm-20142020.html .

 

Wspólne stanowisko obecnych na sali samorządowców było jednoznaczne – system naliczania „janosikowego” ma wady i wielu samorządom nie pozwala normalnie funkcjonować, szczególnie jest to widoczne na Mazowszu. Objawia się niedoinwestowaniem infrastruktury drogowej, wstrzymaniem wielu znaczących inwestycji i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Liczba wyświetleń: 891

powrót