Aktualności

Podsumowanie PO KL na Mazowszu

2013.11.29 15:25 , aktualizacja: 2013.11.29 15:59

Autor: Milena Szymańska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Kończąca się obecnie perspektywa finansowa 2007-2013 była doskonałą okazją do podsumowania realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Mazowszu. Podczas konferencji Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

 

W trakcie spotkania, zorganizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy, zostały zaprezentowane przykłady tzw. dobrych praktyk przy realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych realizowanych w województwie mazowieckim.

 

Program konferencji przewidywał również wystąpienie pięciu stypendystów projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” dotyczące  m.in. informatyki, matematyki oraz fizyki.

 

Podczas ostatniego panelu zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik zaprezentowała efekt oddziaływania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie mazowieckim „Inwestycja w Kapitał Ludzki – inwestycja w przyszłość”. Konferencję zakończyło wystąpienie zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Leszka Króla, który zreferował strategię zamykania PO KL oraz przybliżył uczestnikom, jak będzie wyglądała nowa perspektywa 2014-2020.

 

W spotkaniu uczestniczyli potencjalni i dotychczasowi beneficjenci środków unijnych oraz przedstawiciele instytucji centralnych i samorządowych.

Liczba wyświetleń: 805

powrót