Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2013.11.25 15:55 , aktualizacja: 2013.11.27 08:35

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Monika Guzowska

 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska
 • Fot. Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 25 listopada, zgodził się na zaciągnięcie przez województwo mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wpłatę „janosikowego”. Rozpoczęto też pracę nad budżetem województwa na 2014 rok.

 

Program Postępowania Ostrożnościowego, niezbędny przy ubieganiu się o pożyczkę z budżetu państwa, wraz z projektem budżetu województwa mazowieckiego na 2014 r. przedstawił radnym skarbnik Marek Miesztalski. Pożyczka z budżetu państwa wyniesie 220 mln zł i przeznaczona będzie na zapłatę „janosikowego”. Raty kapitałowe spłacane będą w latach 2020–2039, po 11 mln zł rocznie. Łączna kwota odsetek od pożyczki wyniesie szacunkowo 108,9 mln zł. Wraz z tą uchwałą przyjęto zmiany w uchwale budżetowej na 2013 r., polegające przede wszystkim na zmniejszeniu dochodów o 222,4 mln zł.

 

Projekt budżetu województwa na 2014 r. skierowany został do rozpatrzenia przez komisje sejmikowe. Zakłada on (na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów), że dochody województwa wyniosą przeszło 2,65 mld zł. Wydatki zaplanowano na ponad 2,89 mld zł, a deficyt na poziomie blisko 239,5 mln zł. Udział w podatkach CIT i PIT ustalono na tym samym poziomie, jaki planowany jest w tym roku, czyli około 1,4 mld zł.

 

Sejmik uchwalił ponadto programy ochrony powietrza: dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu, dla strefy miasto Radom, gdzie przekroczono poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu.

 

Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa szkoleń lotniczych na lotnisku wojskowym położonym w Janowie koło Mińska Mazowieckiego radni zgodzili się na ograniczenie populacji w drodze odstrzału 10 saren, 2 dzików i 20 lisów oraz odłowu 20 zajęcy.

 

Dokonano też zmian w uchwale dotyczącej podziału środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niewykorzystane 52,6 tys. zł, które przeznaczone były na utworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej, radni zgodzili się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

 

Sejmik przyjął również „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”, a skargę Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Zawiązku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. św. Anny w Warszawie uznał za bezzasadną.

Liczba wyświetleń: 967

powrót