Aktualności

Rozwój turystyki i segregacja śmieci w powiecie sokołowskim

2013.11.21 15:05 , aktualizacja: 2013.11.21 15:26

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Gmina Sterdyń stawia na turystykę oraz na sprawniejszą segregację odpadów. Repki natomiast zbudują Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a miasto Sokołów Podlaski chce wykorzystać swój potencjał turystyczny. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wszystkie te projekty otrzymają unijne dofinansowanie w wysokości ponad 2,3 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

 

SPRAWNIEJSZA SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE STERDYŃ

 

Dzięki 622 tys. zł dofinansowania z UE kupionych będzie 3 300 szt. kontenerów z pokrywami do segregacji odpadów – każdy podzielony na trzy części.

 

Kontenery będą przeznaczone dla gospodarstw domowych. Kolor każdego z nich będzie podpowiedzią, jakie śmieci należy do nich wrzucić – zielone na szkło, żółte na plastik, niebieskie na papier i opakowania wielomateriałowe. Poza tym z myślą o gospodarstwach w zabudowie jednorodzinnej kupione będą kompostowniki na odpady biodegradowalne (300 sztuk). Gmina wzbogaci się też o trzy większe trzykomorowe kontenery KP-7, które będą do użytku publicznego.

 

Same pojemniki to nie wszystko. Przedstawiciele gminy założyli również, że w ramach tego dofinansowania prowadzona będzie edukacja ekologiczna wśród mieszkańców. W tym celu podpisane zostało porozumienie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Sterdyni, który przy okazji organizacji festynów będzie mógł edukować lokalną społeczność.

 

Dzięki temu projektowi większość mieszkańców gminy będzie nie tylko wiedziała, jak segregować odpady, ale jak odpowiednio składować rozdzielone śmieci.

 

Beneficjent: gmina Sterdyń

Tytuł projektu:Poprawa funkcjonowania systemu segregacji odpadów na terenie gminy Sterdyń poprzez edukację społeczeństwa w tym zakresie oraz zakup kontenerów do segregacji odpadów

Wartość całkowita: 735 000 zł

Wartość dofinansowania: 622 200 zł

Działanie: 4.3. Ochrona powierzchni ziemi

 

STERDYŃ PRZYJAZNA TURYSTOM

                       

Gmina postawiła także na rozwój turystyki. Już wkrótce na jej terenie rozstawione zostaną tablice przyrodnicze i historyczne. Miejsca atrakcyjne pod kątem turystycznym zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o osobach ceniących aktywny wypoczynek powstanie siłownia zewnętrzna wyposażona w niezbędny sprzęt gimnastyczny m.in.: biegacz-orbitrek, drabinkę z podciągiem nóg, wahadło, twister, wioślarz i wiele innych. Wydany zostanie także folder turystyczny.

 

W samym centrum Sterdyni projekt obejmie skwery, teren przy zespole szkół oraz przy zbiorniku wodnym, a także główną ulicę miasta. Poza tym na obszarach chronionego krajobrazu (Natura 2000) oraz na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i w jego otulinie ustawione zostaną tablice przyrodnicze. Dzięki nim turysta będzie miał możliwość zapoznania się ze specyfiką terenów charakteryzujących się bogatą bioróżnorodnością i unikalnymi formami krajobrazu naturalnego. Dodatkowo, na terenie całej gminy ustawione zostaną tablice zawierające informacje na temat historycznych miejsc i zabytków.

 

Ważnym elementem projektu, a zarazem atrakcją, która przyciągnie uwagę najmłodszych będzie stworzenie w okolicy szkół i przedszkola w Sterdyni „Minizoo”, w którym znajdą się figury zwierząt egzotycznych o rzeczywistych rozmiarach wraz z opisami gatunku.

 

Projekt obejmie miejscowości: Sterdyń, Kamieńczyk, Białobrzegi, Kiełpiniec, Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły Dalsze, Lebiedzie, Paderewek, Seroczyn Kolonię, Łazów i Paulinów.

 

Beneficjent: gmina Sterdyń

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sterdyń

Wartość całkowita: 253 000 zł

Wartość dofinansowania: 213 350 zł

Działanie: 6.2. Turystyka

 

CZYŚCIEJ W GMINIE REPKI

 

Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mołomotki Dwór, to priorytetowe działanie władz gminy Repki. Dzięki wsparciu z RPO WM powstanie 37 punktów do zbiórki odpadów, takich jak metale i tworzywa sztuczne, opakowania szklane bezbarwne oraz kolorowe. Zbierane będą także odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, trawa), odpady wielkogabarytowe, w tym selektywnie zbierane meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowo-budowlane, odpady surowcowe, w tym selektywnie zbierane: papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, złom żelazny i złom nieżelazny, opony i odpady niebezpieczne.

 

Dodatkowo w ramach projektu 1227 gospodarstw domowych z terenu gminy zostanie wyposażonych w pojemniki do segregowania następujących odpadów: opakowania szklane kolorowe, opakowania szklane bezbarwne, opakowania z metali i tworzyw sztucznych. Odpady z papieru i tektury właściciele nieruchomości będą mogli gromadzić na własnym terenie i wystawiać je do odbioru w postaci zawiązanych paczek. Pozostałe odpady np.: niebezpieczne, WEEE, odpady remontowo-budowlane itd., właściciele będą mogli dostarczać bezpłatnie do GPSZOK.

 

Zebrane i posortowane odpady przekazywane będą do dalszego zagospodarowania na liniach technologicznych Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach Sp. z o.o.

 

Beneficjent: gmina Repki

Tytuł projektu: Gmina Repki skutecznie segreguje odpady komunalne

Wartość całkowita: 1 193 542,54zł

Wartość dofinansowania: 999 636,16zł

Działanie: 4.2. Ochrona powierzchni ziemi

 

 

ATRAKCYJNIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

 

Okolice Sokołowa Podlaskiego posiadają doskonałe warunki do rozwoju turystyki. Są tam tereny Zielonych Płuc Polski, graniczące z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym. Dlatego ważną inicjatywą władz miasta jest zwiększenie atrakcyjności poprzez stworzenie ścieżek rowerowych i pieszych, obejmujących tereny miasta i okolicznych gmin, jak również rozwój zaplecza rekreacyjnego, tj. boisk, stadionów, hal sportowych, bulwarów, a także rozszerzenia usług turystyki weekendowej.

 

Rozbudowa infrastruktury turystycznej, a także promocja walorów przyrodniczych miasta to główny cel projektu, na który pozyskanounijne wsparcie. Już niedługo na mieszkańców i turystów będą czekały nowe ścieżki rowerowe wraz z oznakowaniem i oświetleniem. W ramach projektu powstanie Punkt Informacji Turystycznej oraz platforma informatyczna, dotycząca Sokołowa Podlaskiego, jego walorów turystyczno-przyrodniczych i miejsc wartych odwiedzenia.

 

Realizacja projektu pozwoli wykorzystać potencjał turystyczny, kulturowy, historyczny i przyrodniczy regionu, zapewniając rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej, a także obiektów kulturowych.

 

Beneficjent: miasto Sokołów Podlaski

Tytuł projektu: Bulwar nad rzeką Cetynią

Wartość całkowita: 840 090,00 zł

Wartość dofinansowania: 495 653,10 zł

Działanie: 6.2. Turystyka

  • Fot. Radosław Strzaliński
  • Fot. Radosław Strzaliński
  • Fot. Radosław Strzaliński
  • Fot. Agnieszka Niedźwiedzka...
  • Fot. Agnieszka Niedźwiedzka...
  • Fot. Agnieszka Niedźwiedzka...
  • Fot. Agnieszka Niedźwiedzka...
  • Fot. Agnieszka Niedźwiedzka...
  • Fot. Agnieszka Niedźwiedzka...

Liczba wyświetleń: 630

powrót