Aktualności

Warsaw Dialogue

2013.11.21 14:30 , aktualizacja: 2013.11.21 15:54
Autor: oprac.Agnieszka Stabińska (na podst.mat.org.), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W Warszawie trwa międzynarodowe wydarzenie – 19. Szczyt Klimatyczny. O ochronie klimatu dyskutują reprezentanci blisko 200 krajów, w tym przedstawiciele rządów, agencji ONZ, organów Unii Europejskiej, organizacji pozarządowych, biznesu, miast i regionów. 21 listopada w spotkaniu z prezydentami miast i liderami regionalnymi wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Delegaci zastanawiają się, jak powinno wyglądać nowe globalne i wiążące prawnie porozumienie w sprawie ochrony klimatu po 2020 r. Szczyt klimatyczny w Warszawie jest pierwszym, w którym do oficjalnej agendy został wpisany Dzień Miast COP19/CMP9. Na Stadionie Narodowym szeroka reprezentacja samorządów uczestniczy w dialogu z przedstawicielami państw stron Konwencji Klimatycznej w ramach High Level Segment. Wydarzenie to ma dać wyraźny sygnał Narodom Zjednoczonym i stronom Konwencji Klimatycznej, że głos miast powinien być uwzględniany w formułowaniu nowego porozumieniaw sprawie ochrony klimatu.

 

Przy okrągłych stołach w czterech grupach tematycznych poświęconych: efektywności energetycznej budynków i infrastruktury miejskiej, gospodarowaniu odpadami, systemom transportowym oraz adaptacji do zmian klimatu, uczestnicy dzielą się doświadczeniami oraz dyskutują nad wypracowaniem merytorycznego zestawu rekomendacji miast. Wspólne stanowisko (Warsaw Report) zostanie przedstawione negocjatorom polityki klimatycznej.

Konferencja liderów samorządowych ma szansę stać się początkiem faktycznej współpracy miast działających na rzecz globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarniach z władzami lokalnymi. Może to się przełożyć na wypracowanie nowych mechanizmów finansowania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań wspierających redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

 

Konferencja Warsaw Dialogue organizowana jest przez miasto stołeczne Warszawa we współpracy z międzynarodową organizacją ICLEI,  wspierana przez Sekretariat UNFCCC.

 

Dzień wcześniej w ramach obrad COP19/CMP9 odbył się m.in.  „Business Dialogue”. W związku z rosnącą rolą sektora prywatnego i potrzebą rozwijania współpracy publiczno-prywatnej, prezydencja COP19/CMP9 zdecydowała o prowadzeniu dialogu również z politykami, przedstawicielami biznesu i społeczeństwem obywatelskim. Podczas debaty szukano odpowiedzi na pytania: W jaki sposób innowacje mogą stymulować wzrost i realizację celów klimatycznych? Czy współpraca publiczno-prywatna może być pomocna? Jakie są oczekiwania rządów wobec biznesu, a czego przedstawiciele biznesu oczekują od rządów?

 

19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych towarzyszy kilkadziesiąt imprez naukowych i kulturalnych: spotkań, seminariów oraz warsztatów dotyczących tematyki zmian klimatu i możliwości ograniczania ich skutków.

 

Globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej zakończy się 22 listopada.

Liczba wyświetleń: 316

powrót