Aktualności

Marszałek o środkach w ramach nowej perspektywy unijnej

2013.11.18 11:25 , aktualizacja: 2013.11.19 08:43
Autor: opr. Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.R.Świstak
fot.arch.UMWM

Samorządowcy i przedstawiciele różnych środowisk społecznych Ziemi Grójeckiej rozmawiali na temat rozwoju Polski, Mazowsza i powiatu grójeckiego w nowej perspektywie 2014–2020. W debacie, zorganizowanej w Grójeckim Centrum Kultury, wzięli udział m.in. marszałek Adam Struzik oraz radny województwa Leszek Przybytniak.

 

Marszałek Adam Struzik podsumował dotychczasowe działania w zakresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Mazowszu. Przedstawił także założenia do kolejnej już perspektywy unijnej. Podkreślił, że w ramach PROW 2007–2013 udało się zrealizować szereg ważnych dla mieszkańców obszarów wiejskich przedsięwzięć. Powstały nowe lub zmodernizowane zostały istniejące sieci wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, targowiska, skwery. Przeprowadzono także szereg inwestycji melioracyjnych.

 

Już dziś wiadomo, że w ramach przyszłej perspektywy finansowej PROW 2014–2020 zakres pomocy dla obszarów wiejskich będzie znacznie ograniczony. Beneficjenci będą mogli ubiegać się m.in. o refundację kosztów poniesionych na scalanie gruntów, dotacje na budowę lub modernizację targowisk oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, a także tworzenie lub rozbudowę małej architektury.

 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w nowej perspektywie wsparciem finansowym mają być objęte przede wszystkim działania związane z pobudzaniem gospodarki, zastosowaniem dokonań naukowych w biznesie i wspieraniem przedsiębiorców. Unia Europejska nadal kładzie też nacisk na odnawialne źródła energii. Założenie nadrzędne to więcej miejsc pracy i wyższy standard życia.

 

Marszałek podkreślił także, że zmieni się zakres RPO WM 2014–2020 oraz poziom finansowania – więcej informacji nt. unijnego wsparcia w artykule „Jak będzie wyglądać RPO WM 2014–2020?” dostępnym pod adresem: http://www.mazovia.pl/ciekawostki-z-mazowsza/temat-miesiaca/art,10,jak-bedzie-wygladac-rpo-wm-20142020.html .

 

Spotkanie w Grójcu było kolejnym z cyklu organizowanych na Mazowszu dyskusji przedstawicieli samorządów różnych szczebli na temat nowej perspektywy finansowej oraz ożywienia gospodarczego w regionie.
 

Liczba wyświetleń: 750

powrót