Aktualności

Pierwsza umowa w Europie finansująca rozwój klastrów w ramach inicjatywy JESSICA na Mazowszu

2013.11.12 15:15 , aktualizacja: 2013.11.12 16:06

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.Martyna Pierzchała
fot.Martyna Pierzchała
fot.Martyna Pierzchała
fot.Martyna Pierzchała

Już wkrótce na terenie regionu płockiego powstanie laboratorium materiałowe, wzorcownia i prototypownia. Doposażone zostanie także centrum szkoleniowe, w którym obecnie prowadzone są szkolenia z zakresu blachodachówki modułowej. Będzie to efekt pierwszej w Europie umowy dotyczącej wsparcia rozwoju klastrów.

 

Dokument podpisano 12 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wagę projektu dla rozwoju Mazowsza podkreślił, biorący udział w spotkaniu, marszałek Adam Struzik.

 

Pierwszym beneficjentem udzielonej w ramach Inicjatywy JESSICA pożyczki będzie Mazowiecki Klaster Technologii, Materiałów i Maszyn BM3 z Płocka. Otrzymane wsparcie w wysokości 6 mln zł pozwoli na utworzenie oraz rozwój klastra jako grupy podmiotów działających w ramach sektora materiałów i technologii budowlanych, budowy maszyn, a także innowacyjnych technologii.

 

– Zdecydowaliśmy, aby na Mazowszu możliwe było zaangażowanie środków zwrotnych w ramach Inicjatywy JESSICA również w rozwój powiązań kooperacyjnych oraz wzmacnianie potencjału innowacyjnego. Jest to bowiem zgodne z projektowaną przez nas polityką klastrową dla regionu. Samorząd Województwa Mazowieckiego ma pełną świadomość, że finansowanie inicjatyw klastrowych w formule zwrotnej ma unikalny charakter w skali UE. Dlatego tym bardziej wspieramy podmioty aplikujące o pomoc w ramach JESSICA podkreślił marszałek Adama Struzik.

 

W ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej na terenie województwa mazowieckiego Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wsparcia finansowego w formie niskooprocentowanej pożyczki na realizację pierwszego projektu z zakresu rozwoju klastra, pn. „BM3 – Mazowiecki Klaster Technologii, Materiałów i Maszyn”. Projekt ten realizowany jest przez grupę kooperantów, których liderem jest przedsiębiorstwo BUDMAT – Bogdan Więcek z Płocka.

 

W ramach projektu planowane jest utworzenie, rozwój oraz umiędzynarodowienie klastra jako grupy podmiotów działających w ramach sektora materiałów budowlanych, technologii budowlanych, obróbki i kształtowania stali, budowy maszyn i urządzeń, wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii, automatyzacji procesów oraz informatyzacji procesów transportu.

 

W pracach klastra istotna będzie współpraca z jednostkami  badawczo-rozwojowymi  oraz szkołami wyższymi – Politechniką Warszawską Oddział w Płocku.

 

Zakres inwestycji pozwoli na realizowanie celów klastra w obszarze opracowywania, wdrażania i komercjalizacji technologii, nowych produktów oraz projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń.

 

Inwestycje planowane do zrealizowania w ramach rozwoju klastra to m.in.: budowa laboratorium materiałowego, wzorcowni i prototypowni, wyposażenie laboratorium materiałowego, wzorcowni i prototypowni w maszyny, urządzenia i sprzęt laboratoryjny wraz z dygestoriami, a także doposażenie obiektu centrum szkoleniowego szkolącego w montażu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów i maszyn – obecnie szkolącego w nowym produkcie blachodachówki modułowej. 

 

Klaster będzie mieć charakter regionalny i funkcjonować będzie w obszarze miasta Płocka oraz Mazowsza.

 

– Praca przy tym projekcie to dla nas niezwykle ważne doświadczenie zwłaszcza, że dotychczas żaden z funkcjonujących klastrów, i to nie tylko na Mazowszu, nie korzystał z pozadotacyjnych instrumentów wsparcia – powiedział dyrektor Marek Szczepański.

Liczba wyświetleń: 657

powrót