Aktualności

Cykl seminariów szkoleniowych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi rozpoczęty

2013.11.07 10:40

Autor: Marcin Sokołowski, (PŚ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. Joanna Czechowicz -...
fot. Joanna Czechowicz -...
fot. Joanna Czechowicz -...
fot. Joanna Czechowicz -...

6 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze z cyklu pięciu seminariów szkoleniowych dla gmin z terenu województwa mazowieckiego, dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Leszek Ruszczyk, a Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – dyrektor. Damian Milewski oraz kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Elżbieta Anuszewska. Prelekcje poprowadził ekspert zewnętrzny z zakresu gospodarki odpadami oraz pracownik Wydziału Gospodarki Odpadami Justyna Drzewińska.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin z radomskiego regionu gospodarki odpadami komunalnymi wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017, z uwzględnieniem lat 2018–2023 (WPGO 2012–2023), a także pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Radomiu.

 

Podczas szkolenia szczegółowo omówiono problematykę związaną z prawidłowym sporządzaniem sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przedstawiono najczęstsze popełniane błędy w przekazywanych sprawozdaniach. Seminarium szkoleniowe przyczyni się do eliminacji błędów w gminnych sprawozdaniach i będzie miała wpływ na rzetelność informacji przekazywanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Ministrowi Środowiska.

 

Następne spotkania szkoleniowe dla przedstawicieli gmin z terenu województwa mazowieckiego (regiony: płocki, ostrołęcko-siedlecki, warszawski, ciechanowski) odbędą się w dniach: 14, 20, 28 listopada i 5 grudnia 2013 r.

Liczba wyświetleń: 807

powrót