Aktualności

Wokół Legionowskiej Trasy Mostowej

2013.11.07 08:30 , aktualizacja: 2013.11.07 10:59

Autor: Michał Hackiewicz, MBPR (opr.Wydział Komunikacji Zewnętrznej), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Michał Hackiewicz
fot.Konrad Wojnarowski

Marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu Wiesław Raboszuk spotkali się z przedstawicielami samorządów zaangażowanych w rozwój sieci drogowej północnej części obszaru metropolitalnego Warszawy. Dyskutowano głównie nad wypracowaniem rozwiązań dotyczących m.in. budzącej kontrowersje społeczne Legionowskiej Trasy Mostowej (LTM).

 

LTM to projektowana droga łącząca gminę Łomianki z Jabłonną, Legionowem i Wieliszewem. Od wielu lat znajduje się w dokumentach planistycznych zarówno gmin, jak i województwa.  Utrzymywanie korytarza dla planowanej trasy stało się jednak w ostatnim czasie przedmiotem coraz liczniejszych wystąpień i protestów osób prywatnych, a także samorządów gminnych kwestionujących wieloletnie rezerwowanie terenów położonych w tym korytarzu.

 

W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego” i związany z nimi etap konsultacji, przy okazji których Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny stał się adresatem licznych głosów sprzeciwu wobec realizacji tej trasy.

 

Podczas spotkania, zorganizowanego przez wójta Jabłonny Olgę Muniak, dyskutowano z mieszkańcami gminy, wyrażającymi sprzeciw dla realizacji inwestycji w planowanym kształcie nad wypracowaniem rozwiązań, które będą akceptowane przez wszystkie strony i zostaną uwzględnione w zaktualizowanym „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”.

 

Marszałek Adam Struzik zaznaczył, że realizacja tego projektu to zadanie ważne i perspektywiczne, a połączenie to w przyszłości obsługiwać będzie rosnące zainwestowanie północnej części obszaru metropolitalnego Warszawy. Przekonywał, że bez osiągnięcia kompromisu społecznego nie będzie możliwe sięgnięcie po środki unijne, bez których trasa ta nie będzie mogła być realizowana.

 

Starosta powiatu legionowskiego Jan Grabiec przypomniał zaś, że wszystkie gminy powiatu bardzo silnie się urbanizują, co jeszcze bardziej uzasadnia znaczenie i potrzebę realizacji LTM. Z kolei przedstawiciele mieszkańców podnosili argumenty związane z wieloletnim blokowaniem możliwości zagospodarowania działek leżących w korytarzu planowanej drogi.

                                                                                                      

Po wysłuchaniu opinii uczestników spotkania marszałek Adam Struzik zaproponował, żeby w toku dalszych prac nad projektem „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego” rozważyć, z udziałem przedstawicieli zainteresowanych samorządów i społeczności lokalnych, alternatywne rozwiązania dla LTM. Propozycja ta została pozytywnie przyjęta przez zebranych.

Liczba wyświetleń: 738

powrót