Aktualności

Inwestycje w powiecie wyszkowskim

2013.10.30 16:00 , aktualizacja: 2013.10.31 10:09

Autor: opr. Wydział Komunikacji Zewnętrznej (na podst. mat. Biura Prasowego i Starostwa Powiatu Wyszkowskiego), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.arch.Starostwo Powiatu...
fot.arch.Starostwo Powiatu...
fot.Kamil Glinko
fot.arch.Starostwo Powiatu...
fot.arch.Starostwo Powiatu...
fot.Kamil Ginko

W gminie Brańszczyk otwarto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, a w Leszczydole Nowinach – drogę powiatową. Podłączono także do kanalizacji 237 gospodarstw domowych w Trzciance i Niemirach. W uroczystych otwarciach inwestycji wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Leszczydół Nowiny realizowana była w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU III. Regionalny System Transportowy Działania 3.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz przy wsparciu finansowym gminy Wyszków. Prace prowadzono na odcinku o długości 2,65 km. Modernizacja inwestycji objęła m.in. poszerzenie jezdni, ułożenie na istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego i wykonanie zjazdów do poszczególnych posesji. Wyrównano także pobocza gruntowe, z myślą o pieszych wybudowano chodniki, a dla rowerzystów ścieżki o szerokości 2 m, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo oraz komfort osób z niej korzystających.  Wartość projektu głównego realizowanego na terenie powiatu wyszkowskiego to blisko 18 mln zł, z czego dotacja unijna wyniosła około 6 mln zł.

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na terenie gminy Brańszczyk udało się zrealizować dwie inwestycje. W Trzciance powstała nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o całkowitej powierzchni 0,3 ha. W miejscowościach Trzcianka i Niemiry wybudowano 8885 mb kanalizacji sanitarnej, do której podłączono 237 gospodarstw. To pierwszy etap inwestycji. Docelowo do kanalizacji sanitarnej zostaną podłączone także wsie: Białebłoto-Kobyla, Białebłoto-Kurza, Białebłoto-Stara Wieś, Nowa Wieś, Budykierz, Knurowiec. Realizowane przedsięwzięcie znacząco poprawi warunki życia w lokalnych gospodarstwach domowych, wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców oraz rozwój gospodarczy gminy, a także ochronę miejscowej przyrody. Wartość realizowanych zadań to ponad 12,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 8,8 mln zł.

 

Marszałek wyraził zadowolenie, że gminy prężnie się rozwijają, stawiając na wysokie standardy i nowoczesność. – Otwierane inwestycje to dowód efektywnych działań lokalnego samorządu oraz jego troski o podnoszenie standardów życia mieszkańców – dodał.

 

W 2014 r. w powiecie wyszkowskim zaplanowano kolejne inwestycje, m.in.  przebudowę ulicy I Armii Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Komunalnej do ulicy Sosnowej o długości 1355,75 m i wartości szacunkowej około 4,5 mln zł.

Liczba wyświetleń: 582

powrót