Aktualności

Więcej Internetu w powiecie zwoleńskim

2013.10.07 14:00 , aktualizacja: 2013.10.07 14:15
Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Guzowska
Fot. Jan Pajączkowski
Fot. Jan Pajączkowski

Zwiększenie dostępu do Internetu w publicznych placówkach na terenie powiatu zwoleńskiego to główne założenia projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 2,5 mln zł. 7 października umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz władze powiatu zwoleńskiego.

 

Powiat zwoleński charakteryzuje się jednym z najniższych na Mazowszu wskaźników dostępu do szerokopasmowego Internetu. Aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja infrastruktury informatycznej – zostaną zakupione nowe komputery oraz odpowiednie oprogramowanie. Projekt wdrożony zostanie w instytucjach takich jak: starostwo powiatowe, urzędy gmin, dwóch szkołach ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, PCPR, PCZK, PZD, DPS oraz SPZZOZ. 

 

W ramach projektu w czterech budynkach będzie rozbudowana sieć teleinformatyczna, wdrożone zostaną e-usługi dla mieszkańców oraz 50 modułów służących zarządzaniu administracją na terenie powiatu. Ponadto w budynkach użyteczności publicznej zainstalowane będą cztery inteligentne systemy usprawniające funkcjonowanie instytucji – zarządzania zużyciem energii (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz wentylacją i klimatyzacją), ewidencji czasu pracy, dostępowy oraz alarmowy i monitoringu. 

 

Umożliwi to jednostkom organizacyjnym powiatu swobodną wymianę danych, zarządzanie obiegiem dokumentów, a także zintegrowanie z dziesięcioma zewnętrznymi systemami innych instytucji – ePUAP, BIP, PIAP, eZOZ, pocztą elektroniczną, rejestrami usług medycznych, centralnymi rejestrami profesjonalistów medycznych, systemem podpisu cyfrowego, wydawania certyfikatów oraz zarządzania obiegiem dokumentów. Uruchomiony zostanie także system gwarantowanych płatności internetowych, współpracujący z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów. W ramach projektu powstanie też szesnaście Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).

 

Dzięki modernizacji infrastruktury informatycznej i wprowadzeniu e-usług mieszkańcy powiatu zwoleńskiego będą mogli w łatwiejszy sposób korzystać ze świadczonych usług publicznych. Dodatkowo poprawie ulegnie ich jakość oraz bezpieczeństwo.

 

Tytuł projektu: Informatyzacja usług publicznych w powiecie zwoleńskim 
Całkowita wartość projektu: 2 999 041,89 zł
Kwota dofinansowania: 2 549 185,61 zł
Beneficjent: powiat zwoleński 
Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
 

Liczba wyświetleń: 371

powrót