Aktualności

Ścieżka przyszłości…

2013.10.07 13:25 , aktualizacja: 2013.10.08 16:00

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.arch. Politechniki...
  • źródło: www.pw.plock.pl
  • Fot. Jan Pajączkowski
  • Fot. Witold Manaj
  • Fot. Witold Manaj
  • Fot. Witold Manaj

Na mazowieckich uczelniach od początku października trwają uroczyste inauguracje roku akademickiego 2013/2014. W wybranych wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Wojeództwa Mazowieckiego – marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz członek zarządu Wiesław Raboszuk.

 

We współczesnym świecie zdobycie gruntownego wykształcenia staje się nieodzowną podstawą umożliwiającą osiągnięcie prawdziwego sukcesu zawodowego. Maturzyści, decydując się na konkretną uczelnię oraz profil kształcenia, dokonują decyzji, jaką ścieżką chcą iść, aby zdobyć konkretną wiedzę w wymarzonym zawodzie i wystartować w tzw. lepszą przyszłość. Wybierać mogą spośród ponad 460 placówek – publicznych i niepublicznych. Wiele z nich umiejętnie wykorzystuje szanse, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej, uczestnicząc w licznych programach i projektach międzynarodowych, otrzymuje dotacje na modernizacje swoich obiektów oraz rozwijanie działalności naukowo-dydaktycznej. Dzięki temu studenci mają zapewniane coraz lepsze warunki nauki oraz możliwości zdobywania odpowiednich kwalifikacji, niezbędnych do podjęcia pracy w konkretnej profesji.

 

– Z satysfakcją obserwuję, że polskie szkolnictwo wyższe dynamicznie się zmienia, idzie z duchem czasu, stawia na wysokie europejskie standardy kształcenia i innowacyjność, wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodych ludzi. Jednocześnie dostosowuje się do aktualnych tendencji i zmian zachodzących na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i zagranicznym – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Warszawa

 

7 października br. tradycyjne Gaudeamus igitur – „radujmy się więc”, odśpiewane przez społeczność Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otworzyło kolejny etap wytężonej pracy.

 

Początek roku akademickiego to moment wyjątkowy dla każdej uczelni – zarówno dla kadry naukowo-dydaktycznej jak i dla studentów. Szczególne znaczenie ma on dla słuchaczy rozpoczynających naukę. Misją UKSW jest wszechstronne kształcenie zgodnie z ideą integralnego rozwoju człowieka, które uwzględnia perspektywy nauki i wiary oraz umożliwia pełne wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem. Uniwersytet wychowuje obywateli odpowiedzialnych za losy państwa polskiego, gotowych do pracy na rzecz umacniania zasad demokracji i poszanowania praw człowieka (stąd też studenci UKSW poza szeroką wiedzą merytoryczną wyniosą również wartości etyczne).

 

Uroczyste obchody inauguracji roku akademickiego na UKSW poprzedziła msza święta koncelebrowana w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza. Odbyła się również immatrykulacja nowych studentów i doktorantów. Inaugurację zakończył wykład. dr hab. Jerzego Woźnickiego prezesa Fundacji Rektorów Polskich, dyrektora Instytutu Społeczeństwa Wiedzy zatytułowany „Czego nas uczy historia uniwersytetu? Przesłanie adresowane do studentów”.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował członek zarządu Wiesław Raboszuk.

 

Płock

 

Studenci Włodkowica od tego roku akademickiego będą nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale jeszcze w szerszym zakresie poszerzać umiejętności praktyczne. Senat Szkoły podjął uchwałę o przekształceniu większości prowadzonych kierunków na studia o profilu praktycznym. Zmaksymalizowana zostanie m.in. liczba zajęć o charakterze praktycznym tj.: laboratoria, zajęcia metodą projektu, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, które w systemie nauczania stanowią ponad połowę programu kształcenia. Studenci będą mogli uczestniczyć w wykładach kompleksowo przygotowujących do korzystania z technologii informacyjnych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, kształcenia ustawicznego i kreowania własnej kariery zawodowej oraz prowadzenia badań społecznych, a także do przestrzegania dobrych manier i właściwego obycia w różnych środowiskach zawodowych.

 

Kształcenie na Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku prowadzone jest na wysokim poziomie, zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Uczelnia, mając na uwadze potrzeby regionalne, stosuje odpowiedni dobór kierunków i specjalności kształcenia. Współpracując z jednostkami regionu, kładzie nacisk na praktyczne aspekty prowadzonych badań naukowych. W kadencji 2012-2016 uczelnią kieruje prorektor Politechniki Warszawskiej prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński. Na inaugurację w płockich uczelniach zaproszony został m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Strruzik.

 

 

Radom

 

Prawie 2 tys. nowych studentów 3 października br. rozpoczęło naukę na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym.  Łącznie w nowym roku akademickim na UTH studiować będzie około 5,5 tys. osób. Uczelnia posiada strukturę 8-wydziałową – 4 wydziały techniczne: Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Informatyki i Matematyki i 4 wydziały nietechniczne: Ekonomiczny, Sztuki, Filologiczno-Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej.

 

Obecny na uroczystościach wicemarszałek Leszek Ruszczyk podkreślił, jak bardzo przez lata uczelnia zmieniła się. Dodał, że wielość kierunków to dowód na to, że uczelnia rozwija się, idzie z duchem czasu i na przeciw studenckim potrzebom.

Liczba wyświetleń: 657

powrót