Aktualności

Macedonia poszukuje partnerów współpracy zagranicznej na Mazowszu

2013.10.02 15:05 , aktualizacja: 2013.10.02 15:55

Autor: Dorota Pozorek, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • fot. Monika Guzowska
  • fot. Monika Guzowska
  • fot. Monika Guzowska
  • fot. Monika Guzowska

O perspektywach współpracy polsko-macedońskiej dyskutowano w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podczas spotkania z Radcą Konsulem Ambasady Republiki Macedonii w Warszawie Xhevair Xhemaili.

 

Rozmowy odbyły się 2 października br. z inicjatywy Ambasadora Republiki Macedonii w Polsce, który w imieniu rządu Macedonii podjął starania o nawiązanie współpracy z województwem mazowieckim jako największym i najbardziej rozwiniętym regionem Polski. Radca Konsul Xhevair Xhemaili przedstawił specyfikę swojego państwa, jego podział administracyjny oraz scharakteryzował dotychczasową wymianę doświadczeń rządu Macedonii z niemieckim regionem Bawarii. Jak podkreślił, partnerstwo z województwem mazowieckim obejmowałoby sprawy gospodarcze oraz zagadnienia efektywnego wykorzystania funduszy europejskich.

 

Marszałek Adam Struzik przybliżył gościom zasady współpracy zagranicznej województwa mazowieckiego oraz procedury jakie należy zastosować przy tego typu inicjatywach. Poparł projekt polsko-macedońskiego partnerstwa. Jako członek Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów ds. Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii podkreślił też wagę przyszłego członkostwa wszystkich krajów byłej Jugosławii w UE.

 

Efektem rozmów będzie list dotyczący współpracy, wystosowany przez rząd Macedonii do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 


 

Macedonia, Republika Macedonii – państwo powstałe po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, leżące na Półwyspie Bałkańskim i zajmujące ok. 38 proc. powierzchni regionu historycznego i geograficznego Macedonia. To kraj w przeważającej mierze górski i wyżynny. Na terenie całego kraju są rozrzucone masywy górskie, z których największy i najwyższy to Szar Płanina. Najdłuższą rzeką Republiki Macedonii jest Wardar (320 km długości). Macedonia jest podzielona na 84 gminy (општина – opsztina), z czego 10 wchodzi w skład miasta Skopje.

Liczba wyświetleń: 560

powrót