Aktualności

Radomskie kamienice w pełnym blasku

2013.09.26 14:55 , aktualizacja: 2013.09.27 09:54
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
fot. archiwum UMWM

Zabytkowe kamienice w radomskim Mieście Kazimierzowskim w przyszłym roku odzyskają dawną świetność. Ich rewitalizacja kosztować będzie ponad 6,2 mln zł. W ramach Inicjatywy JESSICA podpisana została umowa na pożyczkę w wysokości 3,8 mln zł. Dzięki rewitalizacji wyeksponowany zostanie zabytkowy charakter kamienic. Powstaną nowe lokale usługowe, Centrum Informacji Turystycznej oraz nowy budynek od strony ul. Wałowej 4.

 

Rewitalizacja zabytkowej części Radomia to jeden z priorytetów w rozwoju miasta. Mieszkańcy oczekują przywrócenia do życia zdegradowanej tkanki miejskiej Miasta Kazimierzowskiego. Jest to warunek konieczny zwiększenia jego atrakcyjności dla inwestorów i turystów, ale też jako miejsca do życia. Cieszę się, że środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego są wykorzystane do tego celu – powiedział wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

W ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej na terenie województwa mazowieckiego Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił pożyczki na projekt zlokalizowany w Radomiu. Pożyczka pochodzi ze środków RPO WM na lata 2007-13. Projekt Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem realizowany jest przez „Rewitalizacja” Sp. z o.o. Jest to już piąta inwestycja na Mazowszu, która została zakwalifikowana przez BGK do wsparcia w formie niskooprocentowanej pożyczki.

 

– Od kilku lat konsekwentnie staramy się przywracać dawny blask zniszczonym kamienicom Miasta Kazimierzowskiego. Starówka to serce miasta, wszystkim nam zależy na tym, aby było to miejsce, gdzie z przyjemnością będziemy przebywać i które będzie świadczyło o historycznej wielkości naszego grodu– mówił prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak.

 

Kamienica przy ul. Rwańskiej 16 powstała w końcu XVIII w. W jej sieni znajduje się oryginalny fragment fortyfikacji miejskich z czasów lokacji Radomia na prawach miejskich w 1364 r. przez Kazimierza Wielkiego. Dzięki środkom z pożyczki JESSICA historyczne mury zostaną poddane renowacji i zostaną wyeksponowane. Powstanie tu łącznie 12 lokali usługowo-biurowych. Istotnym elementem projektu jest ulokowanie tu siedziby Centrum Informacji Turystycznej, w której turyści będą mogli uzyskać informacje o miejscach noclegowych, gastronomicznych, zabytkach i imprezach organizowanych w Radomiu.

 

Inwestor planuje również zagospodarować całą sąsiednią działkę przy ul. Wałowej 4. Kamienica pod tym adresem wraz z oficyną została wyłączona z użytkowania jeszcze w 2005 r. i kilka lat później rozebrana. Spółka zamierza wybudować tu nowy obiekt, w którym zlokalizowane zostaną usługi gastronomiczne oraz pięć lokali usługowych.

 

Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku i ma być gotowa do końca września 2014 r. Oprócz kosztów preferencyjnego oprocentowania pożyczki inwestor nie poniesie żadnych opłat i prowizji w związku z udzieleniem i obsługą przez BGK pożyczek JESSICA.

 

Uroczystość podpisania umowy w sali Kolegium Prezydenckiego Urzędu Miejskiego w Radomiu otworzył wicemarszałek Leszek Ruszczyk. Umowę pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w imieniu BGK podpisali Marek Szczepański – dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK, Anna Gajewska – dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK oraz Mariusz Mróz – prezes zarządu „Rewitalizacja” Sp z o.o.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA na Mazowszu finansuje łącznie z dzisiejszą umową 5 projektów miejskich na kwotę ponad 27 mln zł. W trakcie oceny jest następnych 10 wniosków o pożyczkę w wysokości przekraczającej 100 mln zł. Kolejne decyzje o przyznaniu finansowania będą podjęte na początku przyszłego miesiąca – powiedział dyrektor Marek Szczepański.

 

JESSICA(z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np. w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. We wszystkich  udzielono już wsparcia w wysokości prawie 413 mln zł na finansowanie 34 projektów miejskich.

 

Działając jako FROM, bank oferuje preferencyjne wsparcie finansowe inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).

Liczba wyświetleń: 467

powrót