Aktualności

5 tys. zł miesięcznie – dla doktorantów, których badania mogą wzmocnić mazowiecką gospodarkę

2013.09.04 15:30 , aktualizacja: 2013.09.04 15:53
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski

Doktoranci prowadzący innowacyjne badania naukowe na Mazowszu mogą ubiegać się o całoroczne stypendium. Promowana będzie działalność, którą można w praktyczny sposób zastosować na terenie Mazowsza, podnosząc poziom rozwoju gospodarki regionu. Doktoranci będą mogli liczyć nawet na 5 tys. zł miesięcznie przez cały rok.

 

O programie stypendialnym samorządu województwa poinformowali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Jak wynika z analiz dotyczących kierunku rozwoju i potencjału Mazowsza, aby utrzymać pozycję lidera rozwoju, województwo musi w przyszłości inwestować w nowoczesne i innowacyjne technologie. Można powiedzieć, że argumenty są po stronie Mazowsza. Jednym z najmocniejszych atutów tego regionu jest bowiem zaplecze naukowe. To właśnie tu funkcjonuje najwięcej w kraju uczelni wyższych, ośrodków naukowych i badawczych. Z danych GUS wynika, że w 2011 r. na Mazowszu było ponad 13 tys. uczestników studiów doktoranckich. Na terenie województwa mazowieckiego realizowane są największe projekty badawcze. Z drugiej strony, Mazowsze to także lider przedsiębiorczości, wytwarzający 22 proc. PKB. W regionie swoje siedziby mają największe firmy i przedsiębiorstwa, także te wykorzystujące w swojej działalności innowacyjne technologie. Kluczem do sukcesu jest zatem wsparcie naukowców, których badania są podstawą dalszego rozwoju Mazowsza.

 

By potencjał doktorantów był dobrze wykorzystany, potrzebne są środki finansowe, które pozwolą spokojnie i sumiennie prowadzić projekty. Poza tym niektórzy z naukowców mają problem z komercjalizacją efektów swoich badań. Aby przenieść ich dokonania na grunt biznesu, wzmacniając tym samym mazowiecką gospodarkę, doktoranci dziedzin wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego otrzymają wsparcie finansowe.

 

Szansę na to będą mieć naukowcy z Mazowsza. Samorząd województwa po raz czwarty uruchamia nabór na stypendia. Obecny projekt nosi nazwę „Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”. Planowane jest wsparcie dla 302 najwyżej ocenionych doktorantów, którzy otrzymają 60 tys. zł (średnio 5 tys. zł miesięcznie przez rok). Poza finansami stypendyści będą mogli liczyć na udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach związanych z tematyką komercjalizacji wiedzy. Otrzymają możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami i prezentacji praktycznych rezultatów swoich prac badawczych na specjalistycznych platformach internetowych, adresowanych głównie do przedsiębiorców.

 

Aby uzyskać stypendium, należy do 30 września 2013 r. zarejestrować wniosek, zakładając konto na portalu www.doktoranci.mazovia.pl, a następnie dostarczyć wydrukowaną i podpisaną wersję zarejestrowanego wniosku do urzędu marszałkowskiego. Poza tym doktoranci ubiegający się o stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki: mieć polskie obywatelstwo, mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, być uczestnikiem ostatnich dwóch lat studiów doktoranckich lub mieć wszczęty w przeciągu ostatnich pięciu lat przewód doktorski, prowadzić badania naukowe w ramach studiów doktoranckich lub wszczętego przewodu doktorskiego w szkole wyższej albo w placówce naukowej z siedzibą w województwie mazowieckim oraz wykazywać zgodność tematu i zakresu prowadzonych prac badawczych z obszarami matematyczno-przyrodniczymi i technologicznymi, a także określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji (szczegóły na stronie: www.doktoranci.mazovia.pl).

 

Program stypendialny ma ułatwić doktorantom rozpoczęcie działalności gospodarczej typu spin off (czyli usamodzielnienie się pracownika przedsiębiorstwa lub organizacji i stworzenie przedsiębiorstwa wykorzystującego jego intelektualne zasoby, niezależne już od organizacji macierzystej) lub spin out (czyli nowe przedsiębiorstwo powstałe w wyniku usamodzielnienia się pracownika, ale kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą). Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnychz pewnością wzmocni gospodarkę Mazowsza, a tym samym kraju.

 

Środki na program stypendialny pochodzą z Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.doktoranci.mazovia.pl lub u pracowników Zespołu „Mazowieckie Doktoraty” działającego w urzędzie marszałkowskim, tel. (22) 59 79 445, (22) 59 79 410, (22) 59 79 423, (22) 59 79 407, (22) 59 79 448 oraz na adres e-mail: doktoranci@mazovia.pl.

 

Adres, na który kandydaci przesyłają zarejestrowany wniosek:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Zespół Mazowieckie Doktoraty

ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa

dopisek „Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”

Liczba wyświetleń: 968

powrót