Aktualności

Nowa siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego

2013.08.12 13:55 , aktualizacja: 2013.08.13 13:25
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot. Hanna Maliszewska
fot. Hanna Maliszewska
fot. Hanna Maliszewska
fot. Hanna Maliszewska
fot. Hanna Maliszewska

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny zyskał nową, dobrze zlokalizowaną siedzibę przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby ośrodka kosztowało 800 tys. zł. Środki na remont pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego.

 

– Zależało nam na stworzeniu takich warunków, które pozwoliłyby zminimalizować obawy towarzyszące kandydatom na rodziców w przygotowaniu się do adopcji dziecka – podkreślił wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Przez blisko 20 lat Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny (WOA) mieścił się przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie. Był to jednak budynek należący do m.st. Warszawy, a zadania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zostały, od stycznia 2012 r., zlecone samorządowi województwa. Placówka potrzebowała więc nowej siedziby z odpowiednią lokalizacją. Dzięki decyzji zarządu województwa na działalność WOA udało się znaleźć lokal o powierzchni 330 m2 przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.

 

Pomieszczenia wymagały jednak remontu i dostosowania do potrzeb ośrodka. Od początku roku przeprowadzono kompleksowy remont i adaptację nowej siedziby. Do dyspozycji ośrodka jest osiem pokoi do prac biurowych, prowadzenia diagnoz, rozmów indywidualnych oraz przestronna sala konferencyjno-szkoleniowa. Nowe miejsce to dogodne warunki do kontaktów z potencjalnymi rodzicami, dziećmi, z pracownikami partnerów placówki (np. przedstawicielami sądów, służby kuratorskiej), jak i do organizowania szkoleń.

 

– Przejęcie zadania od powiatów wymagało szeregu inwestycji organizacyjnych, m.in. zapewnienia przez samorząd województwa odpowiedniego miejsca dla ośrodków adopcyjnych i ich wyposażenie. W ubiegłym roku udało się zorganizować nowe siedziby dwóm oddziałom zamiejscowym Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego: w Radomiu i w Ostrołęce. Niedługo nową siedzibę zyska również oddział zamiejscowy w Płocku – podsumował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Na Mazowszu funkcjonuje obecnie pięć ośrodków adopcyjnych – w tym jeden publiczny w Warszawie, działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z pięcioma oddziałami zamiejscowymi (w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach) oraz cztery ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe. Ich głównym zadaniem jest przygotowywać rodziny do przysposobienia dziecka, a także kwalifikować rodziny i dzieci, diagnozując ich pedagogicznie i psychologicznie oraz gromadząc informacje o ich stanie zdrowia.

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny dodatkowo szkoli kandydatów na rodziców adopcyjnych według autorskiego programu „Bliżej Dziecka”. Prowadzi również Wojewódzki Bank Danych o dzieciach z terenu Mazowsza oczekujących na przysposobienie w ramach adopcji krajowej, współpracuje także z wojewódzkimi bankami działającymi w innych województwach. Poza tym, jako jedyna jednostka w kraju, prowadzi Centralny Bank Danych o dzieciach, które mogą w wyniku adopcji międzynarodowej trafić poza terytorium Polski. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny jest jednym z trzech ośrodków w Polsce, w tym wiodącym, wśród wskazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do przeprowadzania adopcji zagranicznych.

 

Wbrew powszechnej opinii to nie dziecko czeka na rodziców, a potencjalni rodzice czekają na dziecko, którego sytuacja prawna pozwoli na jego adopcję. Tylko w pierwszej połowie tego roku takich rodzin było ponad 270. Poza tym rodziny zazwyczaj starają się o adopcję dziecka zdrowego i jak najmłodszego. Dlatego często w placówkach pozostają dzieci ciężko chore czy też starsze. Mimo to dzięki zbieranym informacjom w obu bankach danych oraz regularnie prowadzonym konsultacjom i szkoleniom udało się w pierwszej połowie tego roku przeprowadzić na Mazowszu 329 adopcji, z czego 174 to krajowe, a 155 międzynarodowe. Dla porównania w ubiegłym roku udało się znaleźć dom dla 616 dzieci, w tym dla 361 dzieci w kraju, a 255 za granicą.

Liczba wyświetleń: 721

powrót