Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku

2013.07.15 14:20 , aktualizacja: 2013.07.16 15:11

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Janowi Ekierowi. Zaapelował ponadto do Trybunału Konstytucyjnego o rozpoznanie wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją „janosikowego”. Przyjął także trzy stanowiska, dotyczące prognozy planu finansowego Mazowieckiego Oddziału NFZ na 2014 r., likwidacji dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

 

Sejmik nadał Janowi Ekierowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” w setną rocznicę urodzin wybitnego pianisty, pedagoga, kompozytora, muzykologa, redaktora naczelnego Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina.

 

Skarbnik Marek Miesztalski przedstawił radnym aktualną sytuację finansową województwa, zwracając szczególną uwagę na niskie wpływy z podatku CIT w pierwszym półroczu oraz informując o podjętych przez zarząd działaniach mających na celu zbilansowanie budżetu.

 

Następnie sejmik zaapelował do Trybunału Konstytucyjnego o rozpoznanie wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów nakładających na województwo „janosikowe”. „Przez ponad trzy lata Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrzył wniosku, chociaż wszyscy uczestnicy postępowania zdążyli wyrazić swoje stanowiska w sprawie i brak jest przeszkód formalnych, aby wniosek został skierowany na wokandę” – napisano w uzasadnieniu do stanowiska.

 

W kolejnym stanowisku radni wyrażają „stanowczy sprzeciw wobec drastycznego obniżenia środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2014 przewidzianych w prognozie kosztów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (...) na lata 2013-2016”. Sejmik apeluje do premiera, ministra zdrowia oraz posłów i senatorów „o zintensyfikowanie i przyspieszenie działań naprawczych w ochronie zdrowia oraz o niezwłoczne podjęcie prac dotyczących zmiany zasad podziału środków finansowych”.

W stanowisku dotyczącym likwidacji dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych sejmik „z niepokojem przyjmuje informacje o projekcie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych, które może doprowadzić do załamania systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce”.

 

W następnym stanowisku radni oddali „hołd Polakom i obywatelom polskim innych narodowości pomordowanym przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i członków Ukraińskiej Powstańczej Armii w czasie tragicznych wydarzeń, które miały miejsce 70 lat temu na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej.” Podziękowano również Ukraińcom, którzy z narażeniem życia pomagali i ratowali Polaków.

 

Sejmik zgodził się ponadto na przekazanie powiatowi otwockiemu nieruchomości położonej w Otwocku, gdzie mieści się filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN. Zasoby likwidowanej biblioteki znajdą miejsce w utworzonej tam Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Sejmik przyjął również m.in. zmiany do budżetu województwa na 2013 r. oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej województwa mazowieckiego za 2012 r.”.

 • fot. Justyna Michniewicz
 • fot. Justyna Michniewicz
 • fot. Justyna Michniewicz
 • fot. Justyna Michniewicz
 • fot. Justyna Michniewicz
 • fot. Justyna Michniewicz
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 1576

powrót