Aktualności

„Zdarzyło się kiedyś nad wodą…”

2013.06.24 10:50 , aktualizacja: 2013.06.24 14:02

Autor: Elwira Kasprzak, Wprowadzenie: Elwira Kasprzak

 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska
 • Fot. Barbara Polakowska

To nazwa ukończonego właśnie w Muzeum Wsi Radomskiej projektu współfinansowanego ze środków unijnych, państwa i województwa mazowieckiego. Utworzona w ramach tego przedsięwzięcia trasa turystyczna została po raz pierwszy zaprezentowana zwiedzającym podczas zorganizowanych 22 czerwca br. „Sobótek świętojańskich”. W otwarciu udział wzięli m.in. marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz członek zarządu Wiesław Raboszuk.

 

Projekt pozwolił wzbogacić radomski skansen o kolejne obiekty: dwa nowe oraz osiem zabytkowych. W grupie tych pierwszych powstały amfiteatr z zapleczem wystawienniczo-konferencyjnym oraz pracownia konserwacji zabytków z zapleczem. Drugą tworzą: dwa młyny – z Zofiówki z 1912 r. i z Zajączkowa z 1920 r., tartak z Molend z 1940 r., a także pochodzące z Solca – chałupa z 1860 r. oraz składająca się z czterech budynków zagroda z połowy XIX w.

 

Ludowy charakter regionu pozwala zachować bezcenne wartości, nadające tożsamość kulturową temu miejscu. Dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie integruje lokalne społeczności i ukazuje bogactwo tradycji i ich znaczenie w procesie rozwoju małych ojczyzn. Wpływa także na unikatowy dorobek narodowy.

 

- Wszelkie działania mające na celu pielęgnowanie i promowanie regionalnego folkloru, jego wyjątkowości i ponadczasowego piękna są cenne i potrzebne. Muzeum Wsi Radomskiej to niezwykle zasłużona instytucja, która już od ponad 35 lat gromadzi, chroni i udostępnia zwiedzającym zabytki związane z historią budownictwa wiejskiego i szeroko rozumianym życiem wsi regionu radomskiego, prowadzi ożywioną działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową – zaznaczył marszałek Adam Struzik. – Z satysfakcją obserwuję, jak Muzeum Wsi Radomskiej prężnie się rozwija, jest coraz bardziej atrakcyjne dla turystów. Jestem głęboko przekonany, że budowa amfiteatru i pracowni konserwatorskiej, a także ośmiu odrestaurowanych cennych obiektów zabytkowych, które złożą się na nową trasę turystyczną, zdecydowanie wpłynie na dalszy dynamiczny rozwój muzeum, znacząco podniesie jego rangę i przyciągnie wielu nowych zwiedzających. Z pewnością spowoduje także wzrost atrakcyjności tej części Mazowsza, co sprzyjać będzie rozwojowi społeczno-gospodarczemu Radomia oraz ożywieniu turystyki w tych okolicach – podkreślił marszałek Adam Struzik

 

Również wicemarszałek Leszek Ruszczyk i członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk złożyli gratulacje wszystkim zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do przygotowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wyrazili przekonanie, że ta cenna inicjatywa stanie się chlubą nie tylko naszego województwa, ale także całego kraju.

 

Ukończony projekt w radomskim skansenie wpłynie na rozwój turystyki południowej części Mazowsza, również tej o znaczeniu zagranicznym. Cenny jest też dla procesów społeczno-gospodarczych Radomia. Przedsięwzięcie pozwoli promować walory przyrodnicze terenów położonych w subregionie radomskim, jednocześnie je chroniąc  i zachowując ich dziedzictwo kulturowe. Za tym idzie także szerszy dostęp do kultury, co ważne – z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnością.

 

W Polsce większość skansenów została założona w latach 70. XX w. W tym bowiem czasie zauważono, że urbanizacja wsi pociąga za sobą niszczenie zabytków kultury ludowej. Postanowiono więc chronić ten obszar dziedzictwa narodowego, tworząc tego typu muzea. Jak pokazuje przykład Muzeum Wsi Radomskiej – to miejsca tętniące życiem i nowymi pomysłami, pozwalające oddać specyfikę dawnej wsi, jej obrzędowości i krajobrazu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie sztab ludzi, dla których praca to pasja odkrywania przeszłości województwa mazowieckiego.

 


Projekt pod nazwą „Zdarzyło się kiedyś nad wodą – trasa turystyczna w radomskim skansenie” powstał dzięki dotacji unijnej, przyznanej decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego. Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Jej wartość to ponad 20 mln zł, z czego blisko 8 mln zł stanowi dofinansowanie z UE, kolejne 8 mln z budżetu państwa, a około 4,6 mln zł to środki z budżetu województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 761

powrót