Aktualności

Usługi medyczne i ochrona środowiska w powiecie makowskim dofinansowane

2013.06.20 15:05 , aktualizacja: 2013.06.20 15:22

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Czwartkowa wizyta marszałka Adama Struzika w Makowie Mazowieckim była związana m.in. z przyznaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckego unijnego dofinansowania dla dwóch projektów z tego powiatu.

 

Szpital w Makowie Mazowieckim otrzyma 2,3 mln zł wsparcia na informatyzację placówki. Ponadto przy ponad 1 mln zł dofinansowania z UE możliwe będzie zrekultywowanie dwóch składowisk odpadów – w Chechłach i Jaciążku. Umowy na obydwa projekty podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci – dyrektor SPZOZ w Makowie Mazowieckim Jerzy Wielgolewski i wójt gminy Sypniewo Jarosław Napiórkowski.

 

Krótszy czas oczekiwania na wizytę lekarską, wgląd do wyników badań, usprawnienie pracy szpitala to główne zalety płynące z wdrożenia w szpitalu nowoczesnego systemu informatycznego. Dzięki dotacji unijnej w placówce możliwa będzie kompleksowa modernizacja infrastruktury ICT służąca budowie platform cyfrowych. Powstanie nowa sieć oraz zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt informatyczny. Ponadto będzie wdrożony zintegrowany system służący zarządzaniu szpitalem – System Informacji Medycznej (SIM w części medycznej – „białej”) oraz System ERP (w części administracyjnej – „szarej”).

 

 

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego usprawni również system komunikacji wewnętrznej – zapewni bowiem możliwość szybkiego i łatwego dostępu do pełnej informacji o stanie pacjenta, przebiegu leczenia oraz wynikach badań laboratoryjnych, co zaoszczędzi czas pracy lekarzom. Poza tym będzie istniała również możliwość informacji oraz e-konsultacji z wykorzystaniem chatu.

 

W trosce o środowisko naturalne dwie gminy – Sypniewo i Płoniawy-Bramura – zawiązały partnerstwo, dzięki któremu możliwe było zdobycie funduszy unijnych na rekultywację dwóch byłych składowisk odpadów. Beneficjentem dofinansowanego projektu jest gmina Sypniewo, ale zmiany dotyczą składowisk w Chełchach i w Jaciążku. Całość prac to koszt ponad 1,2 mln zł, przy czym przyznane przez zarząd województwa wsparcie z UE wyniesie przeszło 1 mln zł.

 

Rekultywacje składowisk pozwolą uniknąć ich szkodliwego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze (dotychczasowa niekontrolowana emisja gazów do atmosfery). Dzięki przeprowadzonym zmianom unieszkodliwione zostaną wszystkie odpady zebrane na składowiskach od momentu ich otwarcia. W pobliżu składowisk nie będzie unosił się już przykry zapach, a góra śmieci przykryta zostanie specjalnymi warstwami ekologicznymi i ziemią. Wysypiska sąsiadują z lasami i gruntami ornymi, dlatego tak ważne jest przywrócenie walorów estetyczno-krajobrazowych tego terenu. Po przeprowadzeniu inwestycji będą to idealne miejsca do spacerów.

 

Obydwa składowiska zostaną poddane zabiegom technicznym i biologicznym, które sprawią, że użytkowanie tych obszarów będzie odbywało się w sposób bezpieczny dla środowiska. W Chełchach wierzchowina i skarpy składowiska będą ukształtowane tak, by zapewnić właściwy odpływ wód opadowych. Pozwoli to również zapobiec powstawaniu zastoisk. Poza tym wykonane zostaną warstwa wyrównująco-odgazowująca oraz izolująca, które będą pełnić m.in. funkcję zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną powierzchni składowiska. Odprowadzenie wód opadowych możliwe będzie dzięki nowej warstwie drenażowej. Woda odprowadzana będzie po wierzchowinie i skarpach, a następnie będzie wsiąkać w grunt otaczający składowisko.

 

Projekty  realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

Marszałek Adam Struzik, przy okazji wizyty w makowskim szpitalu, spotkał się z pracownikami oraz zwiedził oddziały placówki. Ponadto w towarzystwie m. in. starosty powiatu makowskiego Zbigniewa Deptuły wizytował przedsiębiorstwa w powiecie.

  • fot. Starostwo Powiatowe w...
  • fot. Starostwo Powiatowe w...
  • fot. Starostwo Powiatowe w...
  • fot. Starostwo Powiatowe w...
  • fot. Starostwo Powiatowe w...
  • fot. Starostwo Powiatowe w...

Liczba wyświetleń: 751

powrót