Aktualności

Z oficjalną wizytą na Ukrainie

2013.05.24 12:05 , aktualizacja: 2013.05.29 15:36

Autor: Edyta Gruszka (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM

W dniach 21-24 maja br. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik przebywał z oficjalną wizytą w obwodach winnickim i kijowskim. Regiony te są partnerami województwa mazowieckiego.

 

W Winnicy marszałek Adam Struzik wziął udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji Dni Mazowsza na Podolu oraz Dni Polaków za Granicą. Bogaty program obchodów wypełniły m.in. otwarcie wystawy „Kurpie” w Muzeum Sztuki, złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, wizyta w zakładzie produkcyjnym będącym polską inwestycją oraz spotkanie z deputowanymi do Winnickiej Rady Obwodowej. Istotnym akcentem kulturalnym i patriotycznym był występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

 

Marszałkowi towarzyszyli przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, którzy przyjechali z misją gospodarczą zorganizowaną przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. Polscy inwestorzy z branży rolno-spożywczej wzięli udział w okrągłym stole z partnerami ukraińskimi, a także uczestniczyli w spotkaniach B2B.

 

W Kijowie marszałek województwa mazowieckiego wziął udział w szczycie szefów regionów partnerskich obwodu kijowskiego. W przemówieniu marszałek Adam Struzik przedstawił polskie doświadczenia z transformacji administracji publicznej w kierunku zarządzania wielopoziomowego. Marszałek podkreślił wpływ, jaki decentralizacja administracji publicznej wywiera na usprawnienie funkcjonowania struktur administracyjnych i społeczności lokalnych, na zwiększenie możliwości kształtowania polityki rozwoju regionów i polityki w skalach lokalnych oraz na wzrost efektywności działań władz i wspólnot mieszkańców. Odnosząc się do skutecznych praktyk zarządczych, wdrożonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, przekonywał uczestników szczytu o zaletach systemowego podejścia do zarządzania w administracji bazujących na sprawdzonych narzędziach zarządzania ujętych w uznanych międzynarodowych standardach. W kontekście bliskiej perspektywy podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE, marszałek podkreślił nieoceniony wkład polityki regionalnej UE dla rozwoju polskich regionów.

 

Podczas szczytu szefów regionów partnerskich podpisany został „Program współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej między Województwem Mazowieckim Rzeczpospolitej Polskiej i Państwową Administracją Obwodu Kijowskiego Ukrainy na lata 2013-2015”.

 

Szczyt zakończył się uroczystym koncertem, na którym zaprezentowały się najlepsze zespoły muzyczne z regionów partnerskich obwodu kijowskiego. Nasz region przygotował występ a cappella chóru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. 

Liczba wyświetleń: 559

powrót