Aktualności

Ponad 14,6 mln zł na regulację gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi

2013.05.09 14:00

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • fot. Grzegorz Kacprzak
  • fot. Grzegorz Kacprzak
  • fot. Grzegorz Kacprzak
  • fot. Grzegorz Kacprzak
  • fot. Grzegorz Kacprzak
  • fot. Grzegorz Kacprzak

Nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, przykanaliki sanitarne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną na terenie gminy Białobrzegi. Przeprowadzenie inwestycji możliwe będzie dzięki 14,6 mln zł unijnego dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Umowę w tej sprawie podpisali, 9 maja br., wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz burmistrz miasta i gminy Białobrzegi Wiesław Banachowicz.

 

Unijne dofinansowanie to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Białobrzegów – gminy, która charakteryzuje się bardzo niskim stopniem skanalizowania. Obecnie na jej terenie sieć kanalizacyjna wynosi tylko 10,3 km i odbiera ścieki jedynie od mieszkańców miasta. Wskaźnik skanalizowania terenów wiejskich to 0 proc., a ogólny wskaźnik skanalizowania gminy wynosi zaledwie 21,5 proc.Dzięki funduszom unijnym 24 posesje uzyskają możliwość dostępu do sieci wodociągowej, a aż 655 – do sieci kanalizacyjnej.

 

Projekt zakłada budowę ponad 1,6 km rurociągu tłocznego dostarczającego ścieki do oczyszczalni w Białobrzegach, blisko 28 km sieci kanalizacyjnej oraz 631 przykanalików sanitarnych w Brzeźcach. Ponadto na terenie sołectw Budy Bronkowskie z obszaru gminy Białobrzegi oraz Biejków z obszaru gminy Promna powstaną 24przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dotychczas w ramach projektu wybudowano 6,3 km sieci wodociągowej zasilającej 24 domostwa (19 z sołectwa Budy Bronkowskie oraz 5 z sołectwa Biejków).

 

Trasy sieci – wodociągowej i kanałów sanitarnych będą przebiegały wzdłuż istniejących dróg, przy których znajduje się niska zabudowa jednorodzinna, tereny niezabudowane oraz leśne. W ramach projektu zostaną także wyremontowane drogi, przez które będzie przechodziła trasa zaplanowanej infrastruktury wodno-ściekowej.

 

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała korzystny wpływ na ochronę znajdujących się na terenie gminy Białobrzegi cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 – „Doliny Pilicy” oraz „Doliny Dolnej Pilicy”.

 

Beneficjent: Miasto i Gmina Białobrzegi

Tytuł projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi realizowanego przez Miasto i Gminę Białobrzegi

Całkowita wartość projektu: 17 744 961,05

Kwota dofinansowania: 14 661 748,35

Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Liczba wyświetleń: 515

powrót