Aktualności

Komisja COTER opiniowała IV Pakiet Kolejowy

2013.05.08 11:40 , aktualizacja: 2017.01.31 11:01

Autor: Nina Małachowska (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Pobierz: Fot. Nina Małachowska
  • Pobierz: Fot. Nina Małachowska
  • Pobierz: Fot. Nina Małachowska

7 maja br. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w 17. Posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów w Brukseli. Obrady zdominowała dyskusja nad IV Pakietem Kolejowym.

 

Komisja COTER pod przewodnictwem marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka kontynuowała pracę nad konstrukcją opinii w sprawie IV Pakietu Kolejowego. Stanowi on jedną z najważniejszych inicjatyw ustawodawczych kadencji Jose Manuela Barroso w Komisji Europejskiej. Najnowsza, czwarta propozycja KE (wcześniejsze pakiety: 2001; 2004; 2007) ma na celu zwiększenie konkurencji na rynku europejskim i stworzenie bezproblemowych połączeń pasażerskich i towarowych pomiędzy państwami członkowskimi UE, które posiadają sieć kolejową. Członkowie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej dyskutowali nad pięcioma głównymi aspektami najnowszego pakietu kolejowego, a mianowicie: otwarciem regionalnego rynku transportu pasażerskiego, rolą Europejskiej Agencji Kolejowej (EAK), dostosowaniem w zakresie interoperacyjności, zmian w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zmian w systemie zarządzania. Pakiet wzywa do całkowitego otwarcia krajowych kolejowych usług pasażerskich na konkurencję do 2019 r. oraz wzmocnienia roli EAK, aby ta mogła wydawać certyfikaty bezpieczeństwa dla pociągów w całej Unii. Do udziału w posiedzeniu Komisji COTER zostali zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej Transportu i Energii.

 

Z punktu widzenia województwa mazowieckiego uczestnictwo w debacie ma zasadnicze znaczenie ze względu na spółki kolejowe, które świadczą usługi przewozów pasażerskich (KM i SKM). Marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę, że wszelkie zmiany legislacyjne powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych krajów i regionów tj: stopień rozwoju przewozów regionalnych, udział środków unijnych w tworzeniu taboru, kierunki rozwoju polityki transportowej. Ponadto, uznając co do zasady, konkurencyjność na rynku przewozów pasażerskich, jako właściwy kierunek zmian, należy regionom, które powołały własne spółki przewozowe, pozostawić możliwość wyboru pomiędzy bezpośrednim powierzaniem usług a organizowaniem przetargów. Można przy tym ustalić takie parametry i kryteria dla podmiotów wewnętrznych, aby przy udzielaniu zamówień bezpośrednich nie dochodziło do zagrożeń równowagi gospodarczej. Marszałek Adam Struzik zauważył również, że należy się liczyć z poważnymi skutkami społecznymi przy przeniesieniu umów przewozowych na nowych operatów np. zwolnieniami grupowymi.

 

Innymi opiniowanymi dokumentami przez członków Komisji COTER podczas jej 17. posiedzenia były: „Partnerstwo obszarów miejskich i wiejskich”; „Pakiet czysta energia dla transportu” oraz „Opinia w sprawie oceny oddziaływania terytorialnego”.

Liczba wyświetleń: 440

powrót