Aktualności

Sesja plenarna KR po raz setny

2013.04.12 13:35 , aktualizacja: 2017.01.31 11:02

Autor: Nina Małachowska (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. arch. KR
Fot. Nina Małachowska
Fot. arch. KR
Fot. arch. KR
Fot. Nina Małachowska

11 i 12 kwietnia br. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w jubileuszowym posiedzeniu Komitetu Reginów. Gościem sesji był Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.


Tym razem członkowie KR debatowali m.in. nad możliwością finansowania inwestycji prywatnych poprzez emisję obligacji projektowych. Dawałyby one możliwość skierowania regionalnych funduszy inwestycyjnych na MŚP. Członkowie KR podtrzymali swoje poparcie dla promowania i wprowadzenia „obligacji obywatelskich”, które służą przyspieszeniu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Takie obligacje mogłyby umożliwić projektom wspieranym przez UE skorzystanie z dodatkowych źródeł finansowania ze strony obywateli lub funduszy publicznych.

 

Dyskutowano także nad wytycznymi UE dotyczącymi pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw borykających się z trudnościami. Zauważono, że wkład przedsiębiorstw przeżywających kryzys, przy korzystaniu ze środków unijnych ustalony na obecnym poziomie, jest za wysoki (dla średnich przedsiębiorstw co najmniej 40% i dla dużych przedsiębiorstw co najmniej 50%), dlatego członkowie KR zasugerowali, by komisja zastąpiła obecne progi widełkami o wartości minimalnej 20% dla średnich przedsiębiorstw i 30% dla dużych.

 

Ponadto delegaci głosowali nad dokumentami dotyczącymi Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  wsparcia UE dla zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji; wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie. Przegłosowano też  projekty: rezolucji w sprawie eliminacji ubóstwa i zapewnienia światu zrównoważonej przyszłości, nowego podejścia do edukacji,  rozwoju i koncentracji unijnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji, a także strategii rozszerzenia, gdzie z zadowoleniem przyjęto przystąpienie Chorwacji do UE 1 lipca 2013 r., zgodnie z traktatem akcesyjnym. 

 

Przed sesją plenarną  odbyło się posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Reginów, której przewodniczył marszałek Adam Struzik. Najważniejszą omawianą kwestią, z punktu widzenia Mazowsza, były trwające zabiegi, aby poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej na Mazowszu dla MŚP był jak najbardziej zbliżony do innych polskich województw. Ma ona kluczowe znaczenie, porównywalne do uzyskania przez Mazowsze statusu regionu przejściowego.  W tej sprawie marszałek Adam Struzik oraz premier Kraju Związkowego Brandenburgia, Matthias Platzeck, wystosowali list do europejskiego komisarza UE ds. konkurencji, Joaquina Almunia. O pozytywnych sygnałach ze strony komisarza dotyczących pisma poinformowała I Sekretarz, Koordynator Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, Karolina Kierońska. 

 

9-10 kwietnia marszałek Adam Struzik wziął udział w trzeciej już konferencji poświęconej współpracy zdecentralizowanej organizowanej wspólnie przez Komitet Regionów (KR) oraz Komisję Europejską (KE). W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z państw Unii Europejskiej oraz licznych krajów rozwijających się. Obecni ponowili swój wniosek o ustanowienie roku 2015 „Europejskim Rokiem Rozwoju”.
 

Liczba wyświetleń: 426

powrót