Aktualności

Marszałek o sytuacji w służbie zdrowia

2013.04.08 12:30 , aktualizacja: 2013.04.08 15:25

Autor: Konrad Wojnarowski, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Marszałek Adam Struzik oraz dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej UMWM Ewa Łagońska wzięli udział w XXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej.

 

Głównym tematem rozmów była aktualna sytuacja w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

 

Marszałek Adam Struzik w swoim wystąpieniu poruszył kwestię ochrony zdrowia w Polsce i na Mazowszu. Mówił m in. o planie finansowym NFZ na rok 2013, jego skutkach dla podmiotów leczniczych i tworzących, oraz o problemach w poszczególnych zakresach świadczeń opieki zdrowotnej: leczeniu szpitalnym, pediatrii, psychiatrii, podstawowej opiece zdrowotnej i nocnej pomocy lekarskiej. Marszałek omówił również sprawę kształcenia kadry medycznej i zbyt małej dostępności do kształcenia finansowanego z budżetu państwa. Przedstawił też działania Samorządu Województwa Mazowieckiego służące poprawie sytuacji podmiotów leczniczych na Mazowszu.

 

Jak podkreślił marszałek Adam Struzik, sytuacja mazowieckiej ochrony zdrowia od roku 2010 ulega systematycznemu pogorszeniu. Zmiana algorytmu, która została  dokonana w roku 2009, chociaż trudno podważyć jej zasadę równości,  spowodowała drastyczne obniżanie się z roku na rok możliwości finansowych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a co za tym idzie coraz trudniejszą, w niektórych przypadkach wręcz dramatyczną sytuację finansową podmiotów leczniczych, dla których głównym źródłem przychodów są umowy na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych.

  • fot. OIL w Warszawie
  • fot. OIL w Warszawie
  • fot. OIL w Warszawie
  • fot. OIL w Warszawie
  • fot. OIL w Warszawie

Liczba wyświetleń: 817

powrót