Aktualności

Uroczystości w Somiance

2013.03.25 11:25 , aktualizacja: 2013.03.25 13:27

Autor: Konrad Wojnarowski, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Marszałek Adam Struzik odwiedził gminę Somianka, gdzie wziął udział w otwarciu stacji uzdatniania wody oraz w  uroczystej sesji Rady Gminy, podczas której został wyróżniony herbem gminy Somianka.

 

Dzięki wsparciu unijnemu w gminie Somiaka m.in. zreorganizowano gospodarkę wodno-ściekową i system wywozu odpadów komunalnych. Wybudowano także stację uzdatniania wody i 184 przydomowych oczyszczalni ścieków. Poza tym wykonano blisko 2,5 km kanalizacji sanitarno-grawitacyjno-ciśnieniowej i 1,3 km łącza wodociągowego Somianka – Michalin oraz zakupiono ciągnik wraz z beczką asenizacyjną.

 

Całkowity koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 3,2 mln zł. Stację uzdatniania wody w Somiance o wartości 1,4 mln zł wybudowano w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Prace dofinansowane zostały unijną dotacją w wysokości ponad 487 tys. zł.

  • fot. UG Somianka
  • fot. UG Somianka
  • fot. UG Somiankafot. UG...
  • fot. UG Somianka
  • fot. UG Somianka
  • fot. UG Somianka
  • fot. UG Somianka
  • fot. UG Somianka
  • fot. UG Somianka
  • fot. UG Somianka

Liczba wyświetleń: 731

powrót