Aktualności

Partnerstwo Płockiego Obszaru Funkcjonalnego

2013.03.21 13:10

Autor: Konrad Wojnarowski, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W Gąbinie (powiat płocki) podpisano list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój rynku pracy i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Płockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rozwój infrastruktury dla komunikacji, rekreacji, opieki i profilaktyki zdrowotnej”.

 

Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest województwo mazowieckie, reprezentowane przez marszałka Adama Struzika. Strony zadeklarowały chęć zawiązania partnerstwa, by wspólnie realizować projekt oraz aplikować o środki w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Celem programu jest osiągnięcie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Służyć temu mają wypracowane modele efektywnej współpracy zarówno między samymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami.

 

Intencją partnerów porozumienia jest zaangażowanie w tworzenie spójnego zaplecza umożliwiającego usuwanie społecznych problemów zdrowotnych oraz budowę pełnej infrastruktury rehabilitacyjnej i rekreacyjnej. Szczególne miejsce zajmować mają ścieżki zdrowia, ścieżki pieszo-rowerowe z uwzględnieniem ich powiązań oraz spójności na bazie opracowania dokumentacji projektowej.

 

Liderem projektu jest miasto i gmina Gąbin, natomiast partnerami oprócz województwa mazowieckiego są: powiat płocki, gmina-miasto Płock, miasto i gmina Drobin, gmina i miasto Wyszogród, gmina Brudzeń Duży, gmina Bodzanów, gmina Gostynin, gmina Łąck, gmina Nowy Duninów, gmina Mała Wieś, gmina Sanniki, gmina Słupno, gmina Stara Biała, Związek Gmin Regionu Płockiego, Fundacja Aktywni Razem, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”.

 

Partnerstwo w szczególności reguluje kwestie dotyczące podziału obowiązków między partnerami w związku z realizacją i zarządzaniem projektem, w tym zarządzaniem finansowym.

 


Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein Polsce i 14 państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE).

 

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

  • fot. Andrzej Świerzyński
  • fot. Andrzej Świerzyński
  • fot. Andrzej Świerzyński
  • fot. Andrzej Świerzyński
  • fot. Andrzej Świerzyński
  • fot. Andrzej Świerzyński
  • fot. Andrzej Świerzyński
  • fot. Andrzej Świerzyński

Liczba wyświetleń: 473

powrót