Aktualności

Jak ekonomicznie i ekologicznie gospodarować odpadami?

2013.03.13 15:25 , aktualizacja: 2013.03.15 09:49
Autor: oprac.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.arch.UMWM
fot.Tomasz Pikuła
fot.Konrad Wojnarowski
fot.Konrad Wojnarowski
fot.arch.Kongresu
fot.arch.Kongresu

„Nowe prawo o odpadach. Recykling: obowiązek, konieczność… czy moda?” – to hasło międzybranżowej debaty o odpadach, która odbyła się w Warszawie w ramach dwudniowego, I Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Uczestnicy wydarzenia – wytwórcy odpadów objętych zasadą tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tj. wprowadzający na rynek m.in. baterie, oleje, opakowania, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci komponentów do tych produktów, firmy zbierające i przetwarzające odpady, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji społecznych oraz zaproszeni eksperci dyskutowali nad wchodzącymi w życie nowymi wytycznymi zawartymi w znowelizowanej ustawie o odpadach, będącej usankcjonowaniem przepisów ramowej dyrektywy Unii Europejskiej 2008/98/WE w tym zakresie.

 

Dwudniowy program Kongresu podzielony został na części: pierwszego dnia uczestnicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanawiali się nad ewolucją systemu zagospodarowania odpadów w Polsce oraz narzędziami kontrolnymi i finansowymi w gospodarce odpadami. Sesje robocze poświęcone były Strategii „3R” (zapobieganie, powtórne użycie, recykling) oraz odpadom z działalności gospodarczej. Drugi dzień poświęcony będzie odpadom komunalnym w nowym systemie oraz wyzwaniom edukacyjnym, przed którymi stoi polskie społeczeństwo.

 

– Przed nami konieczność i potrzeba podołania wyzwaniom, jakie niesie wdrażana reforma w tej dziedzinie: budowa niezbędnej infrastruktury, ograniczenie składowania odpadów komunalnych, zwiększenie pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych, budowa nowego systemu! – podkreślał marszałek Adam Struzik. Mam nadzieję, że Kongres połączy w efektywnej współpracy organizacje odzysku, przedsiębiorców, rząd i samorząd, bowiem będzie ona stanowiła inwestycję w naszą przyszłość – dodał.

.

Samorząd Województwa Mazowieckiego wykonuje szereg zadań wypływających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wspiera wszelkie działania wychodzące naprzeciw potrzebom i realizacji obowiązków w tym zakresie. Z informacji płynących od samorządów wynika, że stopień przygotowania do organizacji systemu gospodarki odpadami według nowych zasad jest skrajnie zróżnicowany, dlatego też w ramach kampanii informacyjno-szkoleniowej odbył się cykl spotkań przygotowujący pracowników samorządowych do nowych obowiązków, opracowany został również praktyczny poradnik (dostępny w wersji elektronicznej na stronie http://www.mazovia.pl/wydawnictwa/poradnik-gospodarka-odpadami/). Spotkania były okazją do podjęcia dyskusji z gminami, przedsiębiorcami oraz organizacjami ekologicznymi na temat problemów i zagrożeń, wynikających z wejściem w życie nowych regulacji w zakresie gospodarki odpadami. Nawiązany dialog pozwolił na wypracowanie zasad efektywnego – ekonomicznego i ekologicznego – gospodarowania odpadami w poszczególnych subregionach województwa, ujętych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

 

Kongres zorganizowały organizacje odzysku¹ oraz Stowarzyszenie EKO-PAK².


¹ Inicjatorami i Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu są przedstawiciele pięciu organizacji odzysku: Centrum Utylizacji Opon, ElektroEko, Konsorcjum Olejów Przepracowanych, REBA oraz Rekopol, które w imieniu przedsiębiorców realizują obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu różnych odpadów, objętych zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym z odpadów z opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, olejów przepracowanych oraz opakowań.

 

² Stowarzyszenie EKO-PAK to organizacja zrzeszająca przedstawicieli największych użytkowników opakowań z branży spożywczej i chemii gospodarczej oraz producentów opakowań; jest jednym z organizatorów Kongresu oraz wnioskodawcą o dotację NFOŚiGW.

Liczba wyświetleń: 509

powrót