Aktualności

Finansowanie inwestycji lokalnych i regionalnych

2013.03.07 12:45 , aktualizacja: 2017.01.31 11:03

Autor: Nina Małachowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

O możliwościach wsparcia przedsięwzięć na poziomie lokalnym i regionalnym, innowacyjnych instrumentach finansowych oraz roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w tym zakresie dyskutowali członkowie tymczasowej komisji ad hoc ds. budżetu UE (BUDG). W posiedzeniu wziął udział m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Komisja ad hoc ds. budżetu UE w Komitecie Reginów została powołana przez Zgromadzenie Plenarne Komitetu Reginów. Pełni funkcję platformy współpracy z komisjami Parlamentu Europejskiego, Komisją Europejską oraz rezydencjami Unii Europejskiej w toku debaty budżetowej. Ma także współpracować z odpowiednimi europejskimi i instytucjonalnymi stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych.

 

Prace komisji ad hoc ds. budżetu dotyczą przede wszystkim wieloletnich ram finansowych, w tym harmonogramu upraszczania, innowacyjnych instrumentów finansowych, rocznej procedury budżetowej UE oraz zintegrowanych ram finansowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

Podczas posiedzenia 6 marca br. członkowie komisji skupili się przede wszystkim na kwestii finansowania inwestycji. Rozwinięciem podejmowanych tematów ma być konferencja „Wpływ na stan kryzysu na poziomie lokalnym i regionalnym”, która odbędzie się 13 maja br. w Brukseli. Planowane spotkanie to owoc współpracy KR, członków komisji ad hoc ds. budżetu oraz władz Irlandii – sprawującej prezydencję w Radzie UE. Konferencja da możliwość członkom Komitetu Reginów wypowiedzenia się w sprawie przyszłości narzędzi finansowych takich jak JESSICA, JASPERS oraz JEREMIE, a także kredytów udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny władzom lokalnym i regionalnym. Będzie można także omówić kwestię pożyczek zaciąganych zwłaszcza w ramach programów strukturalnych.

Liczba wyświetleń: 550

powrót