Aktualności

Współpraca zarządu z wojewodą

2013.02.13 15:15 , aktualizacja: 2013.02.14 14:12

Autor: Konrad Wojnarowski, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły był głównym tematem spotkania Zarządu Województwa Mazowieckiego z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim oraz przedstawicielami administracji rządowej.

 

Jako kluczowe obszary wspólnego działania administracji rządowej z samorządem wymieniono współpracę: z pełnomocnikami marszałka województwa mazowieckiego ds. usuwania skutków powodzi oraz ds. pomocy powodzianom na terenie województwa mazowieckiego,  Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego.
 

Za istotną uznano także współpracę przy montażu finansowym programu by stworzyć wzorcowe rozwiązania w przyszłych RPO województw regionu wodnego, dotyczące bezpieczeństwa powodziowego oraz koordynacji prac w tym zakresie. W kontekście programu omówiono jego genezę, zakres i wyzwania.
 

Przedyskutowano również wybrane działania MSZ zaplanowane na 2013 r., wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej. Omówiono także problemy związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie i przejmowaniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nieruchomości drogowych.
 

Ostatnim punktem zebrania była rozmowa na temat kwot dotacji budżetu państwa na finansowanie w 2013 r. realizowanych przez województwo mazowieckie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

  • fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 916

powrót