Aktualności

JESSICA – stan wdrażania Inicjatywy

2013.01.15 10:45 , aktualizacja: 2013.01.15 14:21

Autor: Marcin Wajda, (SR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Aktualny stan wdrażania Inicjatywy JESSICA był tematem czwartego posiedzenia Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA Województwa Mazowieckiego, które odbyło się 14 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik - przewodniczący Rady, członek zarządu Wiesław Raboszuk, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Małgorzata Więckowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Ewa Graniewska, prezes MAE Bartosz Dubiński, dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski, członek zarządu ARM S.A. Piotr Popik, ekspert Włodzimierz Grudziński oraz przedstawiciele EBI i BGK, pełniącego rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na Mazowszu.


Podczas posiedzenia omówiony został aktualny stan wdrażania Inicjatywy JESSICA na Mazowszu. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego poinformowali, że w ramach trwającego od 26 września 2012 r. naboru wniosków o pożyczkę (Działania 1.6, 4.3 i 5.2 RPO WM) wpłynęło 6 wniosków na kwotę 46,7 mln zł, z czego 5 wniosków jest w trakcie oceny, a jeden został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na złą sytuację finansową wnioskodawcy. Dyskutowano również na temat dotychczas zidentyfikowanych problemów oraz barier we wdrażaniu Inicjatywy oraz możliwych do podjęcia środków zaradczych.


Podczas posiedzenia szczegółowo omówiono również planowane do podjęcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z MAE oraz ARM S.A. działania informacyjno-promocyjne.
 

  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 1689

powrót