Aktualności

Recykling sposobem na odpady

2013.01.11 11:25 , aktualizacja: 2013.01.11 12:03

Autor: Konrad Wojnarowski, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Nowa ustawa o odpadach, która ma obowiązywać  od 1 lipca br., była głównym tematem rozmów marszałka Adama Struzika z przedstawicielami Stena Recycling Sp. z o. o. Spotkanie odbyło się w oddziale Warszawa Wschód firmy, gdzie znajduje się ekostacja.

 

W myśl przepisów, odpady mają być zbierane w sposób selektywny i przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku (w tym recyklingu).

 

Wizyta marszałka w Stena Ekostacji była również okazją do rozmowy na temat odpadów i ich segregacji oraz edukacji ekologicznej i budowania świadomości na temat własciwego postępowania z odpadami.  składowanie śmieci.

 

Dyrektorzy warszawskiego oddziału firmy dokonali krótkiej prezentacji firmy oraz oprowadzili marszałka po obiekcie. Stena Ekostacja jest pierwszą w Warszawie stacją recyklingu dla mieszkańców. Można tu bezpłatnie oddać wszystkie surowce wtórne oraz odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Wszystkie odpady  zostaną poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi normami. W Stena Ekostacji przyjmowane są odpady drobne (butelki PET, puszki, makulatura), wielkogabarytowe (meble, złom, opony), elektroodpady (RTV i AGD, telefony, świetlówki, komputery), odpady niebezpieczne (tonery, baterie, akumulatory, aerozole) i inne (np. styropian).

 

Stena Ekostacja wpisuje się w rozwój nowoczesnego społeczeństwa: coraz więcej konsumujemy, coraz szybciej zużywamy produkty, coraz chętniej kupujemy nowości. Środowisko naturalne nie nadąża za tymi zmianami. Każdy z nas może mu pomóc włączając się aktywnie w proces wykorzystania cennych zasobów jakimi są odpady. Recykling surowców wtórnych obniża wykorzystanie energii, redukuje emisję CO2 do atmosfery i przyczynia się do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi. 

  • fot. Konrad Wojanrowski
  • fot. Konrad Wojanrowski
  • fot. Konrad Wojanrowski
  • fot. Konrad Wojanrowski
  • fot. Konrad Wojanrowski
  • fot. Konrad Wojanrowski

Liczba wyświetleń: 456

powrót