Aktualności

Most w Kamionie już otwarty

2013.01.02 15:30 , aktualizacja: 2013.01.04 08:25

Autor: oprac. Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • fot. arch. MZDW
  • fot. arch. UG Młodzieszyn
  • fot. arch. UG Młodzieszyn

Oddano do użytku odbudowaną przeprawę mostową przez rzekę Bzurę w miejscowości Kamion (pow. sochaczewski) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575. Most stanowi ważny element infrastruktury komunikacyjnej łączący zachodnią części Mazowsza z Warszawą oraz portem lotniczym w Modlinie. To także strategiczny szlak służący lokalnym mieszkańcom oraz umożliwiający komunikację tranzytową w regionie.

 

W uroczystości otwarcia przeprawy przez Bzurę, 2 stycznia br., wziął udział m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

W ramach inwestycji całkowicie odbudowano drewniany most oraz prowadzące do niego drogi dojazdowe. Po powodzi w 2010 r. dokonano ekspertyzy technicznej, z której wynikało, że drewniane podpory mostu w wyniku zniszczenia znacznej części przekroju elementów konstrukcyjnych są w złym stanie technicznym. W efekcie podjęto decyzję o wyłączeniu mostu z ruchu dla wszelkich pojazdów wielośladowych. Czasowo dopuszczono ruch pieszy i ruch pojazdów jednośladowych.

 

Prace remontowe objęły odbudowę drogi wojewódzkiej nr 575, rozbiórkę i odbudowę mostu, zabezpieczenie odwodnienia, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej oraz instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Powstał zespolony, czteroprzęsłowy most o całkowitej długości 160,5 m i szerokości 9 m. Obiekt został zaprojektowany na klasę obciążenia ruchomego „A” (80 ton).

 

Umowę na dofinansowanie inwestycji kwotą 6,8 mln zł, pochodzącą z rządowych środków na usuwanie skutków powodzi, podpisali w 2012 r. marszałek Adam Struzik oraz wojewoda Jacek Kozłowski. Pozostałe środki w wysokości 7,9 mln zł pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt prac to 14,7 mln zł.

 

Otwarciu mostu towarzyszyła uroczystość nadania mu imienia Józefa Krzyczkowskiego pseudonim „Szymon”– pułkownika Wojska Polskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i powstania warszawskiego. W 1944 r. został on odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Po upadku powstania nadal uczestniczył w pracy konspiracyjnej. Po wojnie był działaczem ruchu ludowego. Józef Krzyczkowski jest autorem wspomnień z okresu wojny i okupacji. Zmarł 8 sierpnia 1989 r.


Nad realizacją inwestycji czuwał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Odbudowa realizowana była w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawcą zadania w drodze przetargu zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Mazowieckie Mosty Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Zgodnie z umową, do końca 2011 r. wykonawca wykonał projekt odbudowy obiektu.

Liczba wyświetleń: 1178

powrót