Aktualności

Samowystarczalni energetycznie

2012.12.11 15:45 , aktualizacja: 2012.12.14 15:00

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Gospodarstwa domowe samowystarczalne energetycznie czy energooszczędny hotel inteligentny to już nie tylko futurystyczne hasła. Staną się rzeczywistością w Jabłonnie (pow. legionowski) dzięki pracom prowadzonym przez Centrum Badawcze PAN. Na ten projekt ośrodek otrzyma ponad 75,8 mln zł z UE. Poza tym będzie w tym zakresie współpracował z czołowymi firmami z sektora energetyki.

 

Umowę na unijne dofinansowanie podpisali, 11 grudnia br., marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Jarosław Mikielewicz.

 

Cieszę się, że przy okazji podpisywania umowy doszło do spotkania samorządowców z przedstawicielami świata nauki. Stwarza to możliwość ważnej współpracy – mówił marszałek Adam Struzik. – Rozpoczynamy dziś jedną z największych tego typu inicjatyw w naszym województwie. Mazowsze ma duży potencjał jeśli chodzi o źródła energii odnawialnej, dlatego wiążemy z projektem PAN-u duże nadzieje – podsumował marszałek.

 

To dla nas wiodące przedsięwzięcie – ważne, bo dotyczące przede wszystkim kogeneracji energetycznej – dodał prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber. – Planujemy prowadzenie bardzo zróżnicowanych badań i, co ważne, wszystkie mają służyć praktycznemu zastosowaniu.

 

Projekt zakłada utworzenie Centrum Badawczego, które składać się będzie z zespołu kilku – tematycznie spójnych – laboratoriów badawczych wraz z niezbędnym zapleczem hotelowo-seminaryjnym i infrastrukturą.

 

Będzie to baza wykorzystywana do prowadzenia samodzielnych badań przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Ma także pełnić funkcję zaplecza dla prac realizowanych we współpracy z innymi placówkami naukowymi PAN, wyższymi uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także z wiodącymi firmami w sektorze energetyki.

 

Jednym z głównych celów Centrum Badawczego będzie tworzenie i dostosowywanie istniejących technologii do potrzeb i możliwości polskich gospodarstw. W szczególności dotyczy to tworzenia gmin samowystarczalnych energetycznie oraz związanych z tym działań promocyjnych, doradczych i informacyjnych dla mieszkańców wsi i małych miast.

 

Najważniejszy element składowy centrum to Energooszczędny Hotel Inteligentny (EDI). Ten unikalny w skali kraju kompleks badawczy i demonstracyjny pełnić będzie także funkcję hotelową i seminaryjną. EDI wyposażony zostanie w system skojarzony, zapewniający samowystarczalność energetyczną ze źródeł odnawialnych. Każde z urządzeń ma być tak zaprojektowane i zlokalizowane w obrębie jednostki hotelowej, by mogło stanowić odrębne stanowisko do prac badawczych. Planowane główne zadania centrum to prowadzenie m.in. prac badawczych dotyczących: strategii rozwoju odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw, ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z tego obszaru.

 

Tytuł projektu: Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja energii i źródła odnawialne w gminie Jabłonna”

Wartość projektu: 92 749 792,72 zł

Wysokość dofinansowania: 75 832 687

Beneficjent: Instytut Maszyn Przepływowych Roberta Szewalskiego Polskiego Akademii Nauk

Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

  • fot. Biuro Prasowe
  • fot. Biuro Prasowe
  • fot. Biuro Prasowe

Liczba wyświetleń: 438

powrót