Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo

2012.12.10 14:55 , aktualizacja: 2012.12.10 15:57
Autor: Łukasz Welenc, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Łukasz Welenc
fot.Łukasz Welenc
fot.Łukasz Welenc
fot.Łukasz Welenc
fot.Łukasz Welenc
fot.Łukasz Welenc

O poprawie bezpieczeństwa na Mazowszu, działaniach mających na celu eliminację zagrożeń w ruchu drogowym na odcinkach dróg szczególnie niebezpiecznych i zadaniach zrealizowanych w 2012 r. dyskutowano podczas Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Obradom przewodniczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Istotnym punktem posiedzenia było włączenie do prac rady nowych członków, podjęcie uchwał dotyczących planowania wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na bezpieczeństwo ruchu drogowego w roku 2013 oraz przyjęcie planu pracy rady na rok 2013. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji omówili przygotowane zmiany prawne w odniesieniu do rowerzystów poruszających się po drogach publicznych pod wpływem alkoholu.

 

Podczas spotkania wręczono także „Medale za zasługi dla Policji”. Otrzymali je m.in.: dyrektor WORD w Warszawie Andrzej Szklarski (medal srebrny) i zastępca dyrektora Departamentu Organizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Krzysztof Łaptaszyński (medal brązowy).

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat prowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poza dofinansowaniem zakupu sprzętu dla policji i jednostek straży pożarnej prowadzi działalność edukacyjną wśród najmłodszych użytkowników dróg oraz akcje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Marszałek Adam Struzik podkreślił, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z priorytetów samorządu województwa.

 

Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działa przy Marszałku Województwa Mazowieckiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego od 2006 r. W ramach swoich zadań m. in. koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowuje regionalne programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniuje akty prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjuje kształcenie kadr administracji publicznej i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracuje z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi oraz inicjuje działalność edukacyjno-informacyjną.

Liczba wyświetleń: 479

powrót