Aktualności

Posiedzenie zespołu ds. linii kolejowej E75

2012.12.05 12:00

Autor: Łukasz Welenc, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. Łukasz Welenc
fot. Łukasz Welenc
fot. Łukasz Welenc
fot. Łukasz Welenc

W siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyło się posiedzenie zespołu ds. projektu modernizacji linii kolejowej E75 Warszawa–Białystok, będącej częścią międzynarodowego szlaku Rail Baltica.

 

To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu. Do zadań zespołu należą kwestie takie, jak:

przygotowanie propozycji uzupełnienia i rozszerzenia programu modernizacji linii kolejowej E75 w zakresie bezpieczeństwa transportowego, identyfikacja programów, w ramach których możliwe będzie finansowanie realizacji ustaleń zespołu oraz przekazanie ich podmiotom odpowiedzialnym za programy.

 

W trakcie dyskusji przedstawiciele samorządów zwracali uwagę przede wszystkim na sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego, podkreślając jednocześnie potrzebę kompleksowego podejścia do modernizacji układów komunikacyjnych.

 

 - Chcemy żeby realizacja tego projektu przebiegła jak najbardziej sprawnie – podkreślił marszałek Adam Struzik.- Muszą być gwarancje ze strony rządowej, że to, co zadeklarowano, i to co będzie zaprojektowane zostanie zrealizowane.

 

Marszałek zapewnił o swoim pełnym poparciu projektu i zadeklarował że Samorząd Województwa Mazowieckiego jest do dyspozycji i służy swoimi zasobami. Marszałek Zaproponował spotkania w grupach roboczych, których wnioski zostaną przedstawione na posiedzeniu zespołu w styczniu.  

 

W spotkaniu udział wzięli m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz samorządów.

Liczba wyświetleń: 799

powrót